Fortsätt till innehållet

Svara på enkäten och medverka i planeringen av en trafikpark

Karleby stad inleder planeringen av en trafikpark mellan Norraleden och Kanonvägen. Området ligger centralt vid goda trafikförbindelser och hör delvis till Karleby nationalstadspark.

Trafikparken stöder trafikfostran och koncentrerar sig bland annat på väjningsplikt mellan olika färdmedel. Samtidigt erbjuder den möjlighet att lära sig trafikregler och trafikvett och naturligtvis att röra sig och leka med trampbilar utomhus! Parken verkställer Karlebys strategi som barnvänlig stad.

I området finns i nuläget ett parkeringsområde och fina gamla träd. I planeringen utgår vi ifrån att spara områden som är i naturligt skick och beaktar också koldioxidutsläpp och andra principer för hållbart miljöbyggande.

Tidtabellen för byggandet och ibruktagandet av trafikparken beror på stadens budgetering.

Enkäten är öppen till den 29 oktober.

Svara på enkäten