Fortsätt till innehållet

Svara på enkäten om fastigheten på Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila)!

Karleby stadsstyrelse beslutade 7.11.2022 § 495 inleda en ändring av detaljplanen för Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila). Syftet med planändringen är att möjliggöra mångsidigare och effektivare byggande på området. Med denna korta enkät vill vi utreda invånarnas åsikter om utvecklingen av kvarteret. Enkäten kan besvaras 30.3.-16.4.2023.

Länk till enkäten