Fortsätt till innehållet
Kurtturuusu,
Fotograf: Vieraslajit.fi / Terhi Ryttäri

Svara på enkäten om främmande arter!

Karleby stad vill utreda kommuninvånarnas kännedom om invasiva främmande arter.

Syftet med denna enkät är att kartlägga allmänhetens kunskaper om främmande arter och hur de utrotas på korrekt sätt. Det tar ca 5 minuter att besvara enkäten. Svarstiden pågår till 15.2.2024.

Svara på enkäten!