Fortsätt till innehållet

Svara på enkäten om kollektivtrafik!

Karleby stad ordnar kollektivtrafiken i stadens område. Nu har det blivit aktuellt att fastställa målet för servicenivån inom kollektivtrafiken och att planera nya kollektivtrafiklinjer. Denna enkät är en av utgångspunkterna för planeringen. Genom att svara på enkäten kan du påverka kollektivtrafikens rutter och service.

Svara på enkäten om kollektivtrafik!