Fortsätt till innehållet

Ta del av utarbetandet av vår gemensamma stadsstrategi!

Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr och drar upp ramar för beslutsfattandet. I stadsstrategin fastställs de omfattande målen för följande fullmäktigeperiod. Den nya stadsstrategin utarbetas för 2022–2025.

Som stöd för beredningen av strategin samlar vi in synpunkter på hurdan framtida stad du anser att Karleby är och vilka mål som borde ställas upp för den kommande fullmäktigeperioden. Det är viktigt att göra rätt val och för det behöver vi Karlebybornas åsikter i stor utsträckning.

Du kan besvara enkäten 2.7–15.8.2021! Resultaten av enkäten utnyttjas när nya fullmäktige inleder utarbetandet av stadsstrategin på hösten.

Svara på enkäten!