Fortsätt till innehållet

Tapio Väinöläs donation till Karleby stad

Karleby stad har fått ta emot en fotografidonation av fotografen Tapio Väinölä. I donationen ingår negativ, diabilder samt pappersfoton från åren 1968–2009, sammanlagt över 50 000 enskilda bilder. Tapio Väinöläs produktion berättar om ett intresse för livet, människorna och naturen omkring.

I den kulturhistoriskt värdefulla samlingen finns det historiska, och delvist redan försvunna livet och omgivningen i Karleby med omnejd avbildat. Väinölä har sparat på film nejdens närhistoria såsom stadsvyer, fabriksomgivningar, evenemang, mässor, tävlingar, festivaler, utställningar, president- och statsministerbesök utan att glömma barnen samt daghemmens och skolornas verksamhet. Som natur- och fågelintresserad har Väinölä förutom fåglar även fotograferat andra djur, samt växter, naturlandskap och naturfenomen.

Tapio Väinölä beviljades Finlands kameraföreningars förbunds hederstitel AFIAP (Artiste FIAP) år 1975. Han har deltagit i flera nationella fotograferingstävlingar och -evenemang. Väinöläs fotografier har visats i flera utställningar på 1970–80-talen, bl.a. i ”Botnia 5”, Från hav till land (Merestä Maalle), Vackert – men vemodigt!, KAITFORS fotografi- och färgdiautställning, vårutställningen vid Gillesstugan i Nedervetil, samutställningen med konstnären Jorma Korpela samt utställningen om nejonögon vid K.H.Renlunds museum. Väinölä har fungerat som handledare vid Karleby stads Tienesti Mediaverkstad från 1990-talet till 2000-talet och därutöver medverkat i flera olika projekt i samarbete med olika aktörer.

Tapio Väinöläs fotografisamling kommer att förvaras och katalogiseras i Karleby stads museer. Fotografier men anknytning till kultur- och personhistoria kommer att förvaras i K.H.Renlunds museum och fogas till K.H.Renlunds museums samlingar. Bilderna med naturmotiv förvaras i Kieppi, Karleby naturhistoriska museum som en del av Kieppis samlingar.

Mer information: Kieppi, Merja Passoja, 044 7809 475 och K.H.Renlunds museum, Nina Axelqvist 044 780 9760, förnamn.efternamn@kokkola.fi

Mannen på bryggen.
Tapio Väinölä i maj år 1991.