Fortsätt till innehållet
Nora Birkman Neunstedt

Tionde Kokkola Material Week mer internationellt än någonsin

Under sina tio år har Kokkola Material Week uppnått en stark och välkänd ställning som en årlig internationell evenemangsvecka inom kemiindustri, bioekonomi och batteriteknologi. Jubileumsårets evenemang ordnas den 14–17 november 2022. I år ordnas de avgiftsfria seminarierna i Tullpackhuset och Karleby stadshus. Hela veckans program, med undantag av Industry Meeting Point, kan också följas på distans.

“Evenemanget lockar besökare från Finland, Sverige och Norge, men också ända från kärnan av Europa. Under Kokkola Material Week samlas flera olika nätverk i Karleby och de utnyttjar det omfattande och mångsidiga seminarieprogrammet vid sidan av sina övriga besök. Det här har också varit vårt mål under flera år. Kokkola Material Week är en utmärkt plattform för olika nätverk inom kemiindustrin, med tanke på regionens företagsamhet, som ligger på toppnivå även ur ett internationellt perspektiv, samt till exempel med tanke på forskningen inom batterikemin”, berättar evenemangets koordinator och KOSEKs affärsrelationsutvecklare Nora Birkman Neunstedt.

Under årets seminarier behandlas bland annat batterimaterial och -värdekedjor, energibranschens framtid och lösningar inom cirkulär ekonomi. Seminarierna har sammanlagt 52 talare. Programmet har publicerats på Kokkola Material Weeks webbplats, och uppgifter om talarna uppdateras kontinuerligt på sidan.

“Anmälningen till seminarieveckan, som nu firar sitt 10-årsjubileum, öppnades förra veckan. Anmälningen har varit livligare än någonsin tidigare. Vi har fått många anmälningar till seminariedagarna redan på några dagar”, fortsätter Birkman Neunstedt.

Kokkola Material Week är en avgiftsfri seminarieserie som riktar sig till forskare, företag, beslutsfattare, studerande, regionutvecklare, finansiärer och andra som är intresserade av branschen. Även stadsborna har ett eget traditionellt publikevenemang.

“Kokkola Material Week skapades i samarbete med regionala aktörer för att främja regionens synlighet framför allt som en central koncentration för kunnande inom kemi. I fråga om detta har evenemanget uppnått sina mål väl. Seminarieveckans teman har varit aktuella ända från början, och under årens lopp har evenemanget fått allt mer nationell och internationell synlighet”, konstaterar professor Ulla Lassi, som deltagit aktivt i arrangemangen av alla Kokkola Material Week-evenemang.

I år fungerar KOSEK som huvudkoordinator för evenemanget, och man har också samarbetat mer intensivt med Visit Kokkola.

“Framför allt på grund av jubileet ville vi också göra Karleby stad bekant för nära och långväga evenemangsdeltagare. Vi erbjuder bland annat möjlighet att delta i guidade promenader i Neristan, och i samarbete med föreningen för Karleby storindustriområde ordnas rundturer i Kokkola Industrial Parks område. Dessa alternativ har redan väckt intresse bland deltagarna”, berättar Jari Kola som är ansvarig för Visit Kokkolas gruppförsäljning.

I årets arrangemang deltar KOSEK, Karleby stad, Biodalen-klustret, Centria yrkeshögskola, Geologiska forskningsinstitutet, Mellersta Österbottens förbund, Kokkola Industrial Park, Karleby universitetscentrum Chydenius, Kpedu, Naturresursinsitutet, Uleåborgs universitet, nätverket Team Finland, Business Finland, Business Sweden och Innovation Norway.

Bekanta dig med hela veckoprogrammet och de över 50 talarna på evenemangets webbplats på adressen

www.materialweek.fi

 

Mer information fås av:

Nora Birkman Neunstedt
affärsrelationsutvecklare
KOSEK
nora.birkman.neunstedt@kosek.fi
044 7809 091

 

Plock ur programmet:

Måndag 14.11 Pre-KMW Vad händer i energibranschen just nu och i framtiden? På den här frågan svarar Kokkola Material Weeks pre-evenemang som ordnas av Biovalley Finland på måndag. Under evenemanget får vi höra om de senaste intressanta energilösningarna hos oss och ute i världen. Biovalley Finland är en internationellt verkande och attraktiv koncentration för kunnande inom hållbar utveckling, och främjar bio- och mineralekonomi genom digitalisering och cirkulär ekonomi. Biovalley Finland-nätverket har 23 avtalsparter, och koordinator är Karleby universitetscenter Chydenius.

Tisdag 15.11 Opening Seminar Kokkola Material Week drar igång på riktigt på tisdagen med ett öppningsseminarium i Tullpackhuset. Seminariet öppnas av näringsminister Mika Lintilä. Öppningsseminariets moderator, den karismatiska Baba Lybeck, leder åhörarna genom aktuella företagsanföranden framför allt om batterimaterial samt Belinda Gerdts keynote-anförande om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Öppningsseminariet erbjuder också en möjlighet att nätverka och njuta av bra musik och servering. För arrangemangen av öppningsseminariet svarar Karleby stad och KOSEK.

På onsdag 16.11 förflyttar vi oss till Karleby stadshus där förmiddagen tillbringas med temat GeoKokkola om den regionalt centrala ansvarsfulla batterivärdekedjan och det nära anknutna temat mineralekonomi och cirkulär ekonomi. På tapeten i år är i synnerhet förädling av batterikemikalier, tillverkning av batterikemikalier och lösningar inom cirkulär ekonomi. För förberedelserna av GeoKokkola svarar liksom tidigare GTK, KPEDU och Karleby universitetscenter Chydenius/Uleåborgs universitet. I år samarbetar dessa dessutom med de nordiska affärs- och investeringsbolagen Innovation Norway, Business Sweden och Business Finland samt European Battery Alliance, och bjuder på talare både från Finland, Norge och från Sverige.

Onsdag eftermiddag 16.11 fortsätter med temat ReKokkola där vi behandlar teman om ansvarsfull och hållbar framtid på ett omfattande sätt. Perspektiven består av ett kolneutralt samhälle med cirkulär ekonomi, städernas klimatåtgärder samt företagsansvar. Under anförandena får vi höra bland annat om hur dessa teman syns i Karleby och Kokkola Industrial Park-området. Dessutom får vi följa med en paneldiskussion om socialt ansvar och miljöansvar. För förberedelserna av denna del av programmet svarar i synnerhet Kokkola Industrial Park, Centria och Karleby universitetscenter Chydenius.

I början av kvällen har företagen möjlighet att skapa nya kontakter och nätverka vid Industry Meeting Point-evenemanget som också bjuder på intressanta företagspresentationer. Nätverkandet möjliggörs av KOSEK.

Torstag 17.11 drar igång med BioKokkola som även i år tar upp heta diskussionsämnen inom bioekonomi, dess möjligheter samt företagsexempel. I anförandena framkommer framför allt teman som anknyter till en hållbar livsmedelsproduktion, torrströmaterial och växtunderlag, naturfiber som en del av förberedande industri samt återvinning av gödsel. För arrangemangen av BioKokkola svarar Centria och Luke.

På torsdag eftermiddag 17.11 övergår vi till teman som behandlar finansiering av tillväxt och export under ledning av TeamFinland-nätverket, det vill säga NTM-centralen i Österbotten, Arbets- och näringsbyrån, Viexpo, Business Finland och Finnvera. Deltagarna i TeamFinland har möjlighet att diskutera med experter och företag om företagens tillväxt- och internationaliseringsplaner.

Kokkola Material Week