Fortsätt till innehållet

Tryggt i backen

Den här vintern har det varit bra med snö för åkning i pulkabacke. Man måste ändå komma ihåg vissa regler för att det ska vara tryggt att åka med pulka. Det har förekommit farliga situationer i pulkabacken i Roskaruka då man åkt med pulka bl.a. nedför motionstrapporna. Det är förbjudet att åka nedför trapporna och i närheten av dem.

Att komma ihåg i pulkabacken

  • Berätta för barnen hur de kan åka tryggt i backen.
  • Gå upp på backen från sidan, inte där andra åker ner.
  • De som åker uppifrån väjer alltid för de som åker framför.
  • Ha kontroll över din utrustning och var medveten om dina gränser .
  • Kontrollera backens skick innan du åker ner.
  • Meddela den underhållsskyldiga om du uppträcker säkerhetsbrister.

 

Pulkabacken i Roskaruka granskas minst en gång i veckan. Backens skick uppdateras i tjänsten liikuntapaikka.fi. Det är ändå användarens/förälderns ansvar att granska backens skick före åkningen.

Liikuntapaikka.fi