Fortsätt till innehållet

Uthyrning av jordlotter för husbehovdsodling

Staden avstår tills vidare från upprätthållandet och uthyrningen av jordlotter för husbehovsodling som en del av sin egen verksamhet.

Åkrarna står dock fortfarande kvar och jordlotter kan hyras som tidigare.

I fortsättningen ansvarar T:mi Lauri Rannila för informeringen om jordlotter, för upprätthållandet av och uthyrningen av dem samt för upprätthållandet av uthyrningsinformation liksom för andra praktiska arrangemang i anslutning till jordlotter.

Ta i alla ärenden som gäller jordlotter för husbehovsodling (såsom hyrning av jordlott och hyror, fortsatt odling, odling av olika växter, bearbetning och gödsling, byte av jordlott, avstående från jordlott osv.) i fortsättningen kontakt med T:mi Lauri Rannila.

Kontaktinformation

T:mi Lauri Rannila, Överpalosvängen 13 ,  67400 Karleby

Kontaktperson:  Elisa Rannila, tel. 040 8486 460,  elisa.rannila@gmail.com