Fortsätt till innehållet

Utredning av händelserna vid Kotimetsän päiväkoti

Karlebys tjänster för småbarnspedagogik har utfört en intern utredning gällande ett fall där ett barn rymde från Kotimetsän päiväkotis gård förra veckan. Direktören för småbarnspedagogik Kai Kytölaakso betonar att syftet med en grundlig utredning är att förbättra säkerheten och arbetsmetoderna i samtliga enheter för småbarnspedagogik och försäkra att inget liknande händer på nytt.

På onsdagseftermiddagen i samband med barnens utevistelse lyckades ett ca tvåårigt barn lämna daghemmets gårdsområde. På grund av väderförhållandena fanns det exceptionellt mycket snö på daghemmets gård. Barnet klättrade över gungplatsens skyddsstaket och tog sig ut på gatan via den intilliggande byggarbetsplatsen genom en öppen port som fanns på det omgärdade gårdsområdet. Barnet hade gått mot Tervapolttajan päiväkoti som finns på samma gata och hittades framför daghemmet. Enligt Kotimetsän päiväkotis övervakningskamera och den elektroniska uppföljningen via Päikky förflöt det ca 5 minuter mellan det att barnet lämnade daghemmets gårdsområde och blev upphittad.

Barnet som lämnade gårdsområdet hade gått mot intilliggande Tervanpolttajan päiväkoti där en utomstående person har hittat barnet och fört hen till Tervanpolttajan päiväkoti. I Kotimetsän päiväkoti upptäcktes barnets försvinnande först när barnen och personalen hade gått in, även om den första informationen om ett barn som hittats i närheten hade kommit in en stund tidigare från personen som hittat barnet. Personalen i Tervanpolttajan päviäkoti började utreda situationen med polisen och barnskyddsmyndigheten enligt normal praxis. Barnet fick återvända till sin egen enhet för småbarnspedagogik i Kotimetsän päiväkoti ca en halv timme senare.

Situationen i Kotimetsän päiväkoti, som är ett skiftesdaghem, uppstod vid en tidpunkt då många barn blir hämtade samtidigt och en del barn går in för att äta. Det fanns mer personal på plats än den normala personaldimensioneringen kräver. En del av personalen gick in med barnen och en del stannade ute för att ställa in uteleksakerna i förrådet tillsammans med barnen.

Direktören för småbarnspedagogik Kai Kytölaakso konstaterar att man kommer att dra lärdom av denna beklagliga situation. ”Inom tjänster för småbarnspedagogik har vi reagerat på situationen omedelbart. Enheternas chefer har samlats på grund av händelsen. Vi kommer att granska, uppdatera och förenhetliga övervakningsplanen och enheternas egen praxis med tanke på liknande situationer. Barnens säkerhet, snabb informationsförmedling och enhetliga verksamhetssätt stödjer personalens arbete i en krissituation. Den här händelsen har framhävt betydelsen av daghemmens säkerhetsmiljö och verksamhetssätt. Vi är tacksamma för att personen som hittade barnet har agerat snabbt och på ett ansvarsfullt sätt, och att händelsen kunde redas ut på ca en halv timme. Det är viktigt att liknande händelser inte uppstår på nytt.”

I den offentliga diskussionen har man tagit upp den småbarnspedagogiska personalens användning av mobiltelefoner under arbetsdagen. ”I Karlebys enheter för småbarnspedagogik används en elektronisk applikation, Päikky, som används bl.a. för att anteckna barnens dagliga närvarotider i småbarnspedagogiken. Personalen använder en smarttelefon och mobilapplikation som arbetsredskap. Barnens närvaro registreras i applikationen i telefonen med en bricka som vårdnadshavaren använder eller manuellt av personalen. Också i enlighet med Utbildningsstyrelsens rekommendation är det bra att personalen som övervakar utevistelsen har telefonen med sig. Telefonen används enbart för att utföra arbetsuppgifter”, berättar Kytölaakso.