Fortsätt till innehållet

Utredning om naturmotion och friluftsleder samlar information om friluftsobjekten i Karleby och deras behov av iståndsättning

En utredning om naturmotion och friluftsleder kartlade friluftslederna och rastplatsernas konstruktioner i Karleby. Samtidigt riktades en enkät om naturmotionsplatser och friluftsleder till kommuninvånarna. Utgående från kartläggningarna och enkäten har en tidtabell gjorts upp för iståndsättning av leder och rastplatsers konstruktioner under kommande år. Objekten har också fått objektkort som används av stadens anställda. I objektkorten antecknas nödvändiga reparationer och vidtagna åtgärder och de uppdateras i realtid.

”Samtidigt valde vi sex objekt till Karlebys Pärlobjekt. Vid Pärlobjekten har särskilda satsningar gjorts på tillgänglighet och hinderslöshet, barnvänlighet, service och året runt-användning. Pärlobjekten visar tydligt hur mångsidiga och unika naturmotionsobjekten i Karleby är” konstaterar projektarbetare Mirkka Näveri.

Karlebys Pärlobjekt har valts utgående från deras representativitet och popularitet. Pärlobjekten är friluftsleden i Rummelören-Harrbådan, Trullön, Tankar med sina naturstigar, Öja skärgårdsled och lederna i Ohtakari-Vattaja. Under de närmaste åren kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid Pärlobjekten. Samtidigt sörjer man också för övriga objekt och underhållet och renoveringen av dem.

Iståndsättningsarbetet omfattar iståndsättning av rastplatsernas konstruktioner och stigar, markering av leder i terrängen samt skyltar och tillgänglighet. Till tillgängligheten anknyter också uppdateringen av webbplatsen och lättillgänglig, aktuell och täckande information. Avsikten är att också uppdatera den fysiska guidekartan och broschyren om lederna.

”Iståndsättningen av lederna börjar alltid med planering och under planeringen delaktiggör vi kommuninvånarna och ledernas användare. Målet är att lederna alltid ska vara fungerande helheter som tjänar användarna.” Berättar projektkoordinator Rosanna Telaranta.

Arbetet med iståndsättning av friluftslederna i Karleby är redan i gång i och med att arbetet inleddes förra året i Trullön och Bredviken. I år inleds planeringen av leden i Rummelören-Harrbådan.

Rapporten har publicerats på finska.

Utredning om naturmotion och friluftsleder