Fortsätt till innehållet

”Vad är det som riktigt händer i skolan?”

Skolskola är en avgiftsfri kort webbkurs som ger elevernas vårdnadshavare information om vardagen i grundskolan. Utbildningsstyrelsen har finansierat förverkligandet av kursen.

”Skolskola är ett lätt och smidigt sätt att komma underfund med vad som händer i dagens grundskola”, konstaterar tf. utvecklingskoordinator Niini Hankaniemi i Karleby stads bildningscentral. ”Kursen fungerar såväl på smarttelefon, surfplatta som dator, man kan gå den i delar och det går att hoppa på kursen när som helst.”

Hankaniemi rekommenderar kursen speciellt för föräldrar till barn som ska börja skolan. ”Vardagen i grundskolan har ändrat mycket sedan vi gick i den. Skolskola hjälper att förstå dagens läroplaner, olika lärandesätt och de egna barnens skolvardag.”

 

Skolskola-webbkurs