Fortsätt till innehållet

Vi reser till stenåldern – en interaktiv uppgiftsbana i Karleby stadsbibliotek

Vad betyder jägar-samlare? Hurdan mat åt man på stenåldern? Varför målade stenåldersmänniskorna grottmålningar? Svar på dessa frågor kan du snart söka under uppgiftsbanan Vi reser till stenåldern som öppnas 13 november vid Karleby stadsbibliotek. Uppgiftsbanan presenterar på ett mångsidigt sätt människornas liv under stenåldern. Den tvåspråkiga banan är avsedd för barn, barnfamiljer och skolgrupper och den har genomförts av Karleby stadsbibliotek och K.H. Renlunds museum. Banan är en del av Strålande! kulturveckan för barn och unga.

Vi reser till stenåldern är en interaktiv uppgiftsbana som baserar sig på en doktorsavhandling av Lauri Skantsi, som arbetar vid K.H. Renlunds museum. I sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet forksar Skantsi i stenåldersbyars historia i Mellersta Österbotten. Uppgiftsbanan som baserar sig på avhandlingen har gjorts av bibliotekarierna Päivi Pajala och Mikaela Byskata-Ahlskog samt museets amanuens inom publikarbete, Sari Pasanen.

I uppgiftsbanan kombineras berättelse, forskning, handling och kunskap. I början av banan skapar man en egen stenåldersgestalt och klan åt sig och går sedan djupare in på deras berättelse under uppgiftsbanans gång. Vid de fem fakta- och uppgiftspunkterna bekantar vi oss med bl.a. stenåldersmänniskornas kost, begrundar klippmålningarnas betydelse och drar lott om hurdana vändningar den egna gestaltens liv kommer att få.

– Stenåldern är ett intressant ämne både för vuxna och för barn. Tack vare Lauris doktorsavhandling och ämnets aktualitet ville vi skapa en helhet om ämnet som är lämplig för barn. Banans faktagrund och uppgifter baserar sig ganska långt på Lauris doktorsavhandling. Vi har såklart behövt dosera och gestalta fakta på ett annat sätt, i en form som är lämplig för barn. Berättelserna går parallellt med fakta vilket gör helheten barnvänlig, berättar trion som står för förverkligandet av banan.

Vi reser till stenåldern är en bana som man kan ta sig runt självständigt. Ingen förhandsanmälan.  Uppgiftsbanan hittar du på nedre våningen i Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3) och du kan besöka den under bibliotekets öppettider 13–11 november. Banan lämpar sig särskilt väl för barn i årskurs 1–6.

 

Mera info:

Amanuens inom publikarbete

Sari Pasanen

0504633157

sari.pasanen@kokkola.fi

K.H.Renlunds museum

 

Bibliotekarie

Päivi Pajala

0404892342

paivi.pajala@kokkola.fi

Karleby stadsbibliotek

 

Bibliotekarie

Mikaela Byskata-Ahlskog

0408065131

mikaela.byskata-ahlskog@kokkola.fi

Karleby stadsbibliotek