Fortsätt till innehållet

Videbackens lekpark förnyas! Svara på enkäten och kom med idéer

Staden förnyar Videparkens lekpark i Leenala. Planeringen pågår som bäst och arbetet utförs inom de närmaste åren. Genom att svara på enkäten kan du komma med egna önskemål och utvecklingsförslag när det gäller parken.

Enkäten är öppen till 31.5.2022.

Svara på enkäten