Fortsätt till innehållet

Virtuell företagarmorgon 30.6 med temat tillgång på kompetent personal och åtgärder för att befrämja tillgången

Välkommen med på juni månads virtuella morgonträff för företagare 30.6.2021 kl. 8.00–9.00. I mötet medverkar också Karleby stad och KOSEK.

Under träffen diskuterar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg och KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen temat tillgång på kompetent personal och åtgärder för att befrämja tillgången

Träffen riktar sig till företag som är verksamma i Karleby. Mer information om träffen fås av Jonne Sandberg 0447809093 eller jonne.sandberg@kokkola.fi

Delta via följande Zoom-länk

Du behöver inte ha en Zoom-användarprofil för att delta. Zoom-programmet fungerar också via webbläsaren (join from your browser). Du kan också ladda ner programmet på din dator (download now). Notera att Zoom inte fungerar via webbläsaren Internet Explorer. För Zoom rekommenderas Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Välkommen med!

Zoom-länk