Fortsätt till innehållet

Workshop om Idrottsparkens utomhusområden

Karleby stad ordnar en workshop öppen för alla tisdag 24.1. kl. 16.00-18.30 vid stadshuset, där vi tar fram idéer om utomhusområdena kring den blivande Idrottsparken. Vi arbetar i grupper.

Workshoppen är öppen för alla åldrar.

Anmälan till workshop