Fortsätt till innehållet
Kuva vuodelta 1907 esittää juoksukilpailun starttitilannetta. Kaksi urheilijaa odottavat starttipistoolin laukaisua yleisön ympäröimänä.

Museet fylls av sport och idrott!

Fotografier och information behövs till kommande utställning

K.H.Renlunds museum förbereder som bäst en utställning i temat sport och idrott till våren 2025. Utställningen kommer att bestå av museets eget samlingar men också allmänheten och föreningarna välkomnas att bidra med bilder, information, berättelser och minnen i anknytning till temat.

På måndagen 10.6.2024 inleder museet en somekampanj där allmänheten uppmuntras till att dela bilder och videosnuttar som på olika sätt för fram varierande erfarenheter från sport och idrott. Museet är intresserat av var och med vem vi rör på oss. Detta kan ju ske till exempel som fri hemmagymnastik, en cykeltur i skogsterräng eller inom ramen för mer ordnade former av sport, idrott och motion.

Kampanjen understöder Finlands olympiska kommittés nationella kampanj ”Finland – ett land och folk med funktionsförmåga”, genom vilken man vill åstadkomma en förändring i hur vi rör på oss. Karleby stad deltar i kampanjen genom att utmana alla karlebybor att bekanta sig med olika träningsformer som alla på olika sätt kan förbättra den egna vardagen och funktionsförmågan.

Bilder och korta storyn kan delas på sociala medier under hashtagen #KarlebyIRörelse och #LiikkuvaKokkola. Alla slags inlägg som anknyter till motion, sport och idrott är välkomna. Tilläggsinformation om kampanjen hittas på museets hemsidor och somekanaler. Staden lottar varje månad ut priser bland dem som publicerat bilder under hashtagarna, och dessutom väljer museets utställningsteam ut tre vinnare av presentkort till museibutiken bland dem som publicerat bilder innan utgången av september.

  • Alla som rör på sig eller förespråkar rörelse är i detta sammanhang experter, det vill säga förhoppningsvis alla av oss, säger forskningsamanuens Erik Engberg, informationsserviceamanuens Anna Katriina Puikko och utställningsamanuens Elina Vuorimies med ett gemensamt leende.

Bilderna som allmänheten uppmanas dela kan vara äldre foton, exempelvis från hemmaalbum, eller helt nya foton – varför inte en selfie från gymmet eller åskådarläktaren vid någon match eller tävling. Fotografierna som publiceras i kampanjen måste också ta hänsyn till upphovsrätten och integritetsskyddet. En del av bilderna kan bli en del av utställningen 2025. Efter kampanjen tar museet kontakt med personer, föreningar och organisationer vars foton önskas användas.

Ett av huvudtemana i utställningen är sportens och idrottens fysiska rum, det vill säga sådan gamla, nuvarande och framtida platser som utgör ”spelplanerna” där upplevelserna äger rum. Petri Harsunen, expert och mångsysslare inom sport och idrott, har i ett förberedande projekt kartlagt just sådana här platser och olika intressanta fakta i anknytning till dem.

  • Om man på en karta utmärker idrottsplatserna som funnits under 1920-talet respektive 1960- och 2020-talet blir resultatet tre sinsemellan mycket olika kartor, trots att det också funnits platser med lång kontinuitet i verksamheten. Både enkom byggda områden och mer fritt utvecklade platser för sport och idrott kan berätta överraskande mycket om det lokala livet, konstaterar Harsunen.

Om man från själva platserna går steget djupare blir det också fråga om händelser och framför allt vilka upplevelser som ägt rum på dessa platser.

  • Det är särskilt intressant och tillika viktigt att ta reda på och lyfta fram vilka slags motionsrelaterade upplevelser vi kan förknippa med Karleby och Mellersta Österbotten. Idrott och sport är en stor del av mångas liv, understryker museichef Joanna Kurth. Genom somekampanjen kan vi förhoppningsvis få en liten inblick i hur sporten och idrotten i dagens läge känns, smakar och luktar! Jag hoppas att så många som möjligt delar med sig av sina motionsstunder, till exempel från den svettiga länkstigen, från fotbollsträningarna eller frisbeegolfbanan.

Detta temat hör till vardagen inom stadens idrottstjänster, men idrottsdirektör Lotta Nyqvist ser samtidigt en välkommen potential i det att man nu vill betrakta sport och idrott i ett bredare perspektiv och också historiskt.

  • Ibland är det bra att funder kring idrott ur ett längre perspektiv, det vill säga se både bakåt och framåt. Alltid kan vi lära oss nytt och inspireras till nya visioner också genom att bekant oss med historia. Målet är att upprätthålla både goda idrottsförhållanden och en god anda vid all utövning av sport och idrott, säger Nyqvist.

Museet kommer också att kontakta lokala föreningsaktörer för att gemensamt bekanta sig med de olika grenarnas lokalhistoria, men också diskutera dagsläget och mer allmänt kring sport och idrott inom ramen för den kommande utställningen. Många föreningar kan i sina arkivgömmor ha sådant material och sådana föremål som kunde komma till nytta i utställningen.

Tilläggsinformation:

Elina Vuorimies (ledig 1.7–2.8), 044 780 9478, elina.vuorimies(at)kokkola.fi

Anna Katriina Puikko (ledig 5.6–3.7), 044 780 9576, anna.puikko(at)kokkola.fi

Erik Engberg (ledig 5.6–29.8), 044 780 9757, erik.engberg(at)kokkola.fi

Lotta Nyqvist, 044 780 9262, lotta.nyqvist(at)kokkola.fi

Petri Harsunen, firma Urheilupalvelu Urhos, 050 355 1455, petri.harsunen(at)urhos.fi

Bild:

Idrottens Wänner arrangerade en friidrottstävling i Gamlakarleby 17-18.8.1907. Enligt tidningen var det en lyckad tävling. En stor skara deltagarna och tittare fanns på plats, också vädret var toppen. Museet har en bildserie från tävlingen. Enligt tidningen tävlade man i bl.a. kulstötning, längdhopp, spjutkast, löpning och säcklöpning. Detta foto är antagligen från samma tävling, men vi känner inte till personerna på det. Har du info om detta? Kontakta museet: museo.tietopalvelu(at)kokkola.fi. Bild: K.H.Renlunds museums bildsamlingar.