Fortsätt till innehållet

Kul att du är intresserad av att utveckla Salutorget!

På den här sidan kan du ta del av projektet för utvecklingen av Salutorget. Målet med projektet är att göra Salutorget i Karleby mer trivsamt och tillgängligt – till en levande handels- och evenemangsplats för människor i alla åldrar. De viktigaste målen är att öka användningen av Salutorget under alla årstider, att bättre beakta olika användargrupper samt förbättra tillgängligheten med olika färdmedel.

Mer information

 • Planområde.
 • Projektet startade i slutet av 2021 med en intern idéworkshop som ordnades inom stadsmiljösektorns Planering. I början av 2022 genomfördes en enkät som var öppen för alla invånare, som besvarades av 615 invånare. Arbetet fortgick till översiktsplanefasen som genomfördes i en omfattande styrgrupp under ledning av en konsult. Styrgruppen bestod av företrädare för stadsmiljösektorns Planering samt företrädare för olika organ, föreningar och torgförsäljare. Samarbete utfördes också med företagen som är verksamma i närheten av planområdet. Dessutom samlades kommentarer av barn- och ungdomsfullmäktige för planeringen. En översiktsplan som utarbetats utifrån dessa kommer att framläggas för invånarnas kommentarer i mars 2023.

 • Resultaten av enkäten 2022 (på finska)

  Översiktsplanen för salutorget var offentligt framlagt till påseende  (MBF 46§) under tiden 2– 15.3.2023.

  Översiktsplankarta (på finska)

  Planbeskrivning (på finska).

  Översiktsplanen för salutorget fanns framlagd till påseende 2–15.3.

  Resultaten av enkäten 2023 (på finska)

Ta kontakt