Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges livesändning

Stadsfullmäktige sammanträder i Karlebysalen en gång i månaden på en måndag kl. 18.00. Du kan följa med sammanträdet på nätet. Sändningen börjar 30 minuter före sammanträdets början.

Hoppa över bädda in
Sändningen börjar 30 minuter före sammanträdets början.