Fortsätt till innehållet

Konstgården som byggs på konsthuset Renlunds gårdsplan har planerats med hjälp av understöd från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Stadens kulturaktörer, daghem och skolor har deltagit i planeringen. Barnens önskemål, Tållåsens historia som trädgårdsstadsdel och den gamla folkskolans histora har legat till grund för planeringen. Invånarna på området har fått ge kommentarer via en invånarenkät.

Konstgården blir en unik inlärningsmiljö som erbjuder upplevelser för konst- och kulturpedagogisk verksamhet. På gården har planerats en estrad som kan omvandlas för icke-kommersiella föreställningar i liten skala eller för konstutställningar. På området byggs också olika områden och arbetsområden för bildkonst och utställningar. Gårdens konstruktioner och områden ger möjlighet att ställa ut både tillfälliga och bestående verk.

I planen beaktas ekologin och den hållbara utvecklingen. Konstgården kommer att ha nyttoväxter och odlingslådor som invånarna på området kan använda. För pollinerare lämnas också ängsområden. Det ekologiska perspektivet har stor betydelse också ur pedagogisk synvinkel.

Även om barn och unga står i centrum för verksamheten kan området utnyttjas av stadens alla invånare. Gården blir en stämningsfull plats för olika slag av kulturevenemang och tack vare att den har en plats för lägereld blir den ett gemensamt vardagsrum för invånarna.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beviljade 550 000 euro i bidrag till byggandet av Konstgården under 2023-2024.

Planering och genomförande av Konstgården

 • I nuläget är området en grusplan.

  Trafikarrangemangen fungerar dåligt och är delvis farliga.

 • Konstgården har planerats med understöd från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Den blir en unik och upplevelserik lärmiljö för konst- och kulturpedagogisk verksamhet.

  Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beviljade understöd till genomförande av Konstgården under 2023-2024.

  • Att skapa en betydande lär- och upplevelsemiljö med olika konstformer
  • Att förbättra gårdens säkerhet och skjutstrafik
 • Utkastsplanering 2022-2023

  Planering 01-12/2023

  Förverkligande 04-10/2024

 • 700 000 euro (understödets andel 550 000 euro)

 • Sangi Sini  Stadsträdgårdsmästare

  Mamia Nina  Planeringshortonom

  Näveri Mirkka  Trädgårdsmästare, utomhusarbetsledare

  Isosaari Aija  Avdelningsrektor, bildkonstskolan

  Biskop Kristian  Stadsarkitekt

  Muilu Asko  Rektor, Karlebynejdens institut

  Kortelainen Antti  Infrastrukturplanerare

  Korkiakangas Anette Infrastrukturplanerare

  Hotakainen Sari  Arbetsledare, underhåll

  Linke Frank  Arbetsledare, byggarbete

  • Infrastrukturplan (torrläggning och ytjämning, sommarvatten)
  • Planering av el och belysning
  • Estradarbetsgrupp
  • Konstprojektarbetsgrupp
  • Byggarbete
  • Underhållsarbetsgrupp
 • Stadsstyrelsen beslutade ta emot understödet 06.03.2023 § 110.

  Konstgårdens utredningsplan till påseende 2–15.11.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade godkänna bemötandena till anmärkningarna 13.12.2023 § 184.

  Stadsstrukturnämnden besluade om fördelning av objekten 24.1.2024 § 10.

Illustrationer