Du är här

Studiehandledning

Studiehandledare Milka Mattila
tel. +358-44-780 9762
e-post: milka.mattila@edu.kokkola.fi


STUDIEHANDLEDNING.
Skolans studerande kan få handledning av studiehandledaren och grupphandledarna. I frågor som angår enskilt ämne står ämnes­läraren för vägledningen.

Studiehandledaren hjälper alla studerande individuellt med att planera sitt studieprogram. Studiehandledaren handleder de studerande individuellt eller i grupp också i planeringen av utbildning och val av yrke, samt ger stöd i sökandet efter information om framtida studiemöjligheter. Studiehandledningen omfattar också en obligatorisk kurs under gymnasietiden.

Studiehandledarens rum finns på första våningen. Studiehandledaren kallar till samtal, men man kan också själv ta initiativ till ett sådant. Mottagningstiderna fastställs i början av perioderna. Kontrollera tiderna vid början av varje ny period. Samtalstid kan bokas på en lista utanför studiehandledarrummet. Studiehandledaren kan också kontaktas under andra tider.

Innan den studerande önskar ändra sitt studieprogram skall man först diskutera med ämneslärare, studiehandledare eller rektor.

 

Uppdaterad 11.9.2014 | Skicka respons | Skriv ut