Fortsätt till innehållet

STUDIEHANDLEDNING.

Studiehandledare Klara Lamberg
tel. +358-44-780 9762
e-post: klara.lamberg@edu.kokkola.fi

Skolans studerande kan få handledning av studiehandledaren och grupphandledarna. I frågor som angår enskilt ämne står ämnes­läraren för vägledningen.

Studiehandledaren hjälper alla studerande individuellt med att planera sitt studieprogram. Studiehandledaren handleder de studerande individuellt eller i grupp också i planeringen av utbildning och val av yrke, samt ger stöd i sökandet efter information om framtida studiemöjligheter. Studiehandledningen omfattar också två obligatoriska studieavsnitt under gymnasietiden.

Studiehandledaren kallar till samtal, men man kan också själv ta initiativ till ett sådant. Samtalstid kan bokas via Wilma.

Innan den studerande önskar ändra sitt studieprogram skall man först diskutera med ämneslärare, studiehandledare eller rektor.