Fortsätt till innehållet

Äntligen är vägen för min karriär klar

Pandemitiden påverkade min och många andra arbetslösa ungdomars psykiska hälsa och sysselsättning på ett negativt sätt. Jag utexaminerades som utövare av medietjänster 2020, under det värsta pandemiåret, vilket gjorde det svårare för mig att övergå till arbetsmarknaden.

Jag har tidigare genomgått psykiatrisk rehabilitering, och under min arbetslöshet, som drog ut på tiden, började jag se tecken på utslagning. Vid rekryteringsprocesserna kom jag inte vidare till arbetsintervjuerna och det fick också mitt yrkesmässiga självförtroende att sjunka.

Enligt yrkesbarometern är medie- och kulturbranschen en av de branscher där det är svårast att bli sysselsatt. Branschen baserar sig långt på att aktivt marknadsföra sig själv och sitt kunnande, men hur ska man kunna marknadsföra sig själv om ens yrkesmässiga självförtroende sänker motivationen?

Möjligheter och interaktion i arbetsgemenskapen har en positiv effekt på det yrkesmässiga självförtroendet

Jag arbetade ett halvt år som assistent med kommunikationen inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Jag sysselsattes via Karleby stads sysselsättningsstig. Stigens syfte är att erbjuda den som sysselsätts en möjlighet att kartlägga sitt yrkesmässiga kunnande och förtydliga sina framtidsplaner.

Under det här halvåret har det skett en tydlig förändring i mitt yrkesmässiga självförtroende. Interaktionen och den konstruktiva responsen har gjort att jag utvecklats yrkesmässigt.

Sluta aldrig drömma trots att det kan ta tid innan dina drömmar uppfylls

Jag förlorade en stor bit av min ungdom till depressionen och visste inte vad jag skulle göra med min karriärstig. Efter grundskolan studerade jag till ett yrke som jag inte var särskilt intresserad av. Jag lade mina drömmar åt sidan och var till och med rädd för dem.
Ibland upplever jag ångest över att jag inte kommit lika långt med min karriär som en del av mina jämnåriga. Jag har arbetat hårt med min psykiska hälsa och är stolt över det. Nu är det dags att jag koncentrerar mig på mina karriärdrömmar.

Efter det här jobbet fortsätter min resa mot yrkeshögskolestudier. Jag är väldigt tacksam över det stöd och den uppmuntran jag fått. Mitt yrkesmässiga självförtroende är högt och jag vet att jag är ett verkligt proffs på grafisk planering och illustration. Det är klart att jag fortfarande har mycket att lära mig inom mitt yrke, men jag är inte längre rädd för att använda min officiella yrkestitel. Jag har hittat rätt riktning på min karriärstig.

Aili Sova

Aili Sova är grafisk planerare och illustratör som har arbetat ett halvt år med kommunikation inom kommunförsöket för sysselsättning i Karlebyregionen. Aili kommer att inleda yrkeshögskolestudier i bildkonst och tar genom dem sikte mot sina drömmars karriärstig. Aili önskar att tröskeln för att tala om psykisk hälsa skulle bli lägre.