Fortsätt till innehållet

Min tid vid kommunförsöket med sysselsättning – arbetskraftsutbildningens praktikperiod

Hösten 2023 blev jag godkänd som studerande vid en inledande utbildning för yrkesexamen inom affärsverksamhet, medicinsk sekreterare. Till studierna hörde två praktikperioder och den första har jag tillbringat vid kommunförsöket med sysselsättning.

Mitt behov av utbildning beror på rätt allmänna skäl. En ändring i min livssituation krävde att jag byter till lättare arbete och rätt snabbt kunde jag välja en arbetskraftsutbildning. Fördelen med den är att den är kort, bara några månader, och studierna sker på distans.

Jag hade inga förhandsförväntningar när det gäller arbetskraftsutbildningen. Jag visste att arbetet kommer att vara helt annorlunda än det jag var van med, men tack vare utbildningen får jag ett yrke som hjälper mig att komma vidare i livet.

Urvalsprocessen var enkel. Min sakkunniga konstaterade att min kompetens behöver uppdateras och jag handleddes att söka till arbetskraftsutbildning. Jag fick en inbjudan till intervju med utbildningens lärare och AN-byråns sakkunniga. Under intervjun blev min egen beredskap att förbinda mig till studierna det viktigaste temat.

Det var utmanande att hitta praktikplatser. Jag satsade på sökandet genom att bekanta mig med företag och uppdatera mitt CV. Jag tog kontakt både via e-post och per telefon. I e-posten presenterade jag mig och berättade varför jag tar kontakt med just dem. Om man råkar vara blyg kan det kännas svårt att ringa och jag funderade i förväg vad jag ska säga under samtalet. Jag gick igenom mer än 20 platser och sökte i ungefär en månad. Ibland var det nära att jag skulle ha mist tron på att hitta en plats. Därför lönar det sig att börja söka praktikplats genast när man får studieplatsen.

Tre månader vid kommunförsöket

Jag fick snabbt börja vid kommunförsöket och i lugn och ro bekanta mig med verksamheten. De anställda vid kommunförsöket är bra på att ta emot studerande och de gav mig mycket stöd och goda råd.

Detta är min första erfarenhet av kontorsarbete och det skiljer sig mycket från till exempel arbete som processkötare eller närvårdare. Jag arbetade i kundtjänsten där jag tog emot kommunförsökets klienter. Jag fick inskolning, men det var ändå det praktiska arbetet som lärde mig mest, både om att bemöta klienter och om det arbete som sker i bakgrunden.

Till mina dagar hörde också skriftligt arbete och studier. För det mesta hade jag studier på onsdagar. Eftersom studierna skedde på nätet så tillbringade jag dagen på Teams. Ämnena varierade, men vi studerade bland annat användning av Microsoft Word, Power Point och Excel.

Under praktiken har jag försökt fundera på vad jag vill bli när jag blir stor. Jag har en känsla av att jag inte ännu vet var jag kommer att hamna, men jag ser det som en bra sak. Arbetskraftsutbildningens första praktikperiod är nu förbi och jag ser fram emot att nästa ska börja.

Anita Pohjola