Fortsätt till innehållet

Möten och ekon

På sysselsättningsfältet är möten en viktig del av vårt dagliga arbete. Efter ett möte med en klient stannade jag upp och funderade på möten och vad ett möte egentligen betyder för mig, klienten eller vad det betyder för systemet.

I många processer säger man visserligen att klienten står i centrum. Så här ska det också vara, men verkställs det i praktiken? Har vi i dagens värld tid att möta klienten med frågor som är viktiga för klienten? Eller ställer vi frågor ur perspektivet för ett system som vi byggt upp och endast vill ha svar på dem?

För mig känns det som att vi beklagligt ofta har i uppgift att ställa frågor ur ett systems perspektiv. Får vi då någonsin ett svar ur klientens perspektiv eller blir det viktigaste budskapet kvar som ett svagt eko i det dolda? Det här är svåra frågor.

De här tankarna kom till mig genom en fin diskussion som jag hade med en klient som varit arbetslös under en längre tid. Vid diskussionen gick vi igenom klientens önskemål och tankar om att få arbete. Jag frågade klienten vad hen tyckte att vi borde göra på ett annat sätt i samhället för att det skulle vara lättare att bli sysselsatt och arbetslöshetsperioderna inte längre skulle bli långa.

Klienten svarade på frågan genast utan att fundera. Enligt klienten skulle det vara fint om skolorna gav stöd och uppmuntrade barnen med deras starka sidor, oberoende om det handlar om idrott, konst, matematik eller något helt annat. Att man skulle få chansen att glänsa med sådant där man verkligen är bäst. Och att man inte skulle behöva försöka vara medelmåttig i allt och sedan sitta fast där.

På min egen rumstavla ska jag skriva upp en påminnelse så att jag inte ens i ekorrhjulet av olika system glömmer bort att bemöta människor mer med hjärtat och lyssna också på det svaga ekot. Var och en av oss kan för vår del stärka, inspirera och uppmuntra varje person som vi möter att glänsa med sin egen viktigaste styrka.

Anna Nieminen
anna.nieminen@kaustisenseutukunta.fi

Anna Nieminen svarar för sysselsättningstjänsterna i medlemskommunerna till Kaustby ekonomiska region som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Anna är en ingenjör (högre YH-examen) som är intresserad av nätverksledarskap och utveckling av olika processer. Hon vill förnya och skaka om invanda handlingssätt. Hon tror att man kan skapa mänskliga, fungerande och effektiva serviceprocesser genom en genuin och öppen dialog.