Fortsätt till innehållet

Hitta ett hem i Karleby! Nedan har vi samlat länkar för dig som är intresserad av hyresbostäder, studentbostäder eller seniorbostäder. I Karleby finns det cirka 5 300 hyresbostäder, varav cirka 2 230 är statsbelånade.

Karleby Hyresbostäder Ab äger totalt 1 367 hyresbostäder i centrala Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava. Läs mer: Kokkolan Vuokra-Asunnot Oy

Studentbostäder

Tankkaris studentbostäder

Seniorboende

Tjänster för äldre – Soite

Specialgrupper

Specialgrupper – Soite

 

I regionen erbjuds privata hyresbostäder av bl.a.

SKV
OPKK
Asunto Björndahl Oy
Lakea Oy
NSA