Fortsätt till innehållet

Bygg eget hem

Staden har i flera års tid kunnat erbjuda olika egnahemstomter till rimligt pris på olika håll i staden. Årligen har ca 50 tomter överlåtits. Läs mer om lediga tomter och hur du ansöker om en tomt. 

Byggande är en verksamhet som kräver lov och förutsätter alltid att byggaren utreder förutsättningarna för att lov skall kunna beviljas samt tillvägagångssättet vid ansökan av lov.  Mera info om tillstånd finns på sidan Byggande.