Fortsätt till innehållet
En liten flicka ser mot kameran

Daghem och familjedagvård

I Karleby finns finskspråkiga, svenskspråkiga och tvåspråkiga daghem. Vi erbjuder även språkbad och familjedagvård.

  • Kommunala daghem

    Småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas i kommunala daghem på finska och svenska. Dessutom ordnas språkad på svenska och engelska.

  • Kommunal familjedagvård

    Familjedagvården erbjuder barnen trygg och individuell vård i små grupper i en hemliknande miljö.

  • Servicesedeldaghem

    I Karleby finns förutom kommunala daghem sex privata daghem.