Fortsätt till innehållet

Kommunal familjedagvård

Familjedagvården erbjuder barnen trygg och individuell vård i små grupper i en hemliknande miljö. För samtliga barn i familjedagvården upprättas en plan för småbarnspedagogik.

Gruppfamiljedaghemmens kontaktuppgifter

Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef

Ansökan om småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogik

 

 • Verksamhet

  Målet med familjedagvårdsverksamheten är att erbjuda barnet trygg och individuell småbarnspedagogik i hemliknande förhållanden.

  Familjedagvårdaren tillreder maten själv. Barnen lär sig om hemmets vardagssysslor och kan själv få små uppgifter.

  I gruppen finns barn i olika åldrar och det lär barnen att samspela med barn i olika åldar.

  Familjedagvårdarens arbetstid beror på barnens planerade och faktiska tider i småbarnspedagogiken.

  Familjedagvårdare

  Familjedagvårdarna är anställda hos staden och de har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare eller genomfört en annan utbildning inom vård- och omsorg.

  Pedagogerna arbetar självständigt och ansvarar för verksamheten i sin egen grupp. Verksamheten styrs av Karleby stads plan för småbarnspedagogik samt barnens individuella planer för småbarnspedagogik som upprättas tillsammans med vårdnadshavarna.

  Familjedagvårdsdirektörerna är familjedagvårdarnas chefer. Cheferna styr, stödjer och övervakar familjedagvårdarens pedagogiska verksamhet.

  Barnets tider i familjedagvården

  Ett barn som behöver småbarnspedagogik minst 20–35 timmar per vecka kan antas till familjedagvården. Barnets ska under två veckors tid delta minst 50 timmar i småbarnspedagogiken.

  Reservvård

  Alla barn som deltar i familjedagvården har en reservvårdsplats ifall att pedagogen blir sjuk, har semester eller är frånvarande av annan orsak. Reservplatsen ordnas i regel i ett daghem.

  Det kan vara bra att besöka reservplatsen på förhand.

  När barnet behöver reservplatsen ska pedagogen eller föräldrarna kontakta reservplatsen och meddela när barnet kommer, tiden som barnet deltar i småbarnspedagogiken, barnets allergier och annan viktig information.

 • Gruppfamiljedagvård ordnas i gruppfamiljedaghem där det finns 12 heltidsplatser och 3 pedagoger.

  Gruppfamiljedagvård är en verksamhetsform som placerar sig mellan traditionell familjedagvård och daghemsverksamhet

  Gruppfamiljedaghemmen har försökt behålla de bästa sidorna av traditionell familjedagvård

  •  beaktande av barnets individualitet
  • flexibilitet i dagsschemat
  • nära relation till barnets föräldrar
  •   i Karleby finns fyra finskspråkiga gruppfamiljedaghem

  Gruppfamiljedaghem

   

 • Familjen kan anställa en vårdare i sitt hem eller söka plats i ett privat daghem med stödet för privat vård av barn. Familjen ska själv söka en vårdare. En privat familjedagvårdare kan ha högst fyra heltidsbarn i sin grupp inklusive sina egna barn samt ett barn på deltid som går i förskolan eller skolan.

  Läs mera om förutsättningarna för att beviljas stöd för privat vård av barn

 • Det behövs nya familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem på olika håll i staden. Om du är intresserad av arbeta som familjedagvårdare kontakta familjedagvårdsdirektören för ditt bostadsområde.

  Familjedagvårdsdirektörer

Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef

Gruppfamiljedaghemmens kontaktuppgifter

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Familjedagvårdsdirektör
  Virve Hakunti
  telefon 050 561 8216
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef
  Susanne Wickström
  telefon 044 780 9153
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare inom småbarnspedagogik
  Eija Karjalainen
  telefon 040 489 2001
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Singontie 3 B 8, 68210, Marinkainen

  0404892217

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Familjedagvårdsdirektör
  Tuulamaija Parpala
  telefon 044 780 9245
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef
  Susanne Wickström
  telefon 044 780 9153
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare inom småbarnspedagogik
  Eija Karjalainen
  telefon 040 489 2001 
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Aapunkarivägen 5 A 1-2, 68210, Marinkainen

  0503435127

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Daghemsföreståndare
  Susanna Krintilä
  tfn 040 961 9508
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef 
  Maarit Marjusaari
  Puhelin 040 489 2163
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare
  Johanna Määttälä
  telefon 050 443 6904
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Rahkosentie 246, 68390, Rahkonen

  0504436901

  paivanpaiste@ullava.fi

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Familjedagvårdsdirektör
  Pia Björkgren
  telefon 044 780 9275
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef 
  Susanne Wickström
  telefon 044 780 9153
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare inom småbarnspedagogik
  Eija Karjalainen
  telefon 040 489 2001
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Eriksoninkatu 8, 68300, Kelviå

  0505618217

  tenavatupa@kokkola.fi

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats