Fortsätt till innehållet

Kommunal familjedagvård

Familjedagvården erbjuder barnen trygg och individuell vård i små grupper i en hemliknande miljö. För samtliga barn i familjedagvården upprättas en plan för småbarnspedagogik.

Gruppfamiljedaghemmens kontaktuppgifter

Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef

Ansökan om småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogik

 

 • Verksamhet

  Målet med familjedagvårdsverksamheten är att erbjuda barnet trygg och individuell småbarnspedagogik i hemliknande förhållanden.

  Familjedagvårdaren tillreder maten själv. Barnen lär sig om hemmets vardagssysslor och kan själv få små uppgifter.

  I gruppen finns barn i olika åldrar och det lär barnen att samspela med barn i olika åldar.

  Familjedagvårdarens arbetstid beror på barnens planerade och faktiska tider i småbarnspedagogiken.

  Familjedagvårdare

  Familjedagvårdarna är anställda hos staden och de har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare eller genomfört en annan utbildning inom vård- och omsorg.

  Pedagogerna arbetar självständigt och ansvarar för verksamheten i sin egen grupp. Verksamheten styrs av Karleby stads plan för småbarnspedagogik samt barnens individuella planer för småbarnspedagogik som upprättas tillsammans med vårdnadshavarna.

  Familjedagvårdsdirektör är familjedagvårdarnas chef. Chefen styr, stödjer och övervakar familjedagvårdarens pedagogiska verksamhet.

  Reservvård

  Alla barn som deltar i familjedagvården har en reservvårdsplats ifall att pedagogen blir sjuk, har semester eller är frånvarande av annan orsak. Reservplatsen ordnas i regel i ett daghem.

  Det kan vara bra att besöka reservplatsen på förhand.

  När barnet behöver reservplatsen ska pedagogen eller föräldrarna kontakta reservplatsen och meddela när barnet kommer, tiden som barnet deltar i småbarnspedagogiken, barnets allergier och annan viktig information.

 • Gruppfamiljedagvård ordnas i gruppfamiljedaghem där det finns 12 heltidsplatser och 3 pedagoger.

  Gruppfamiljedagvård är en verksamhetsform som placerar sig mellan traditionell familjedagvård och daghemsverksamhet.

  Gruppfamiljedaghemmen har försökt behålla de bästa sidorna av traditionell familjedagvård.

  • beaktande av barnets individualitet
  • flexibilitet i dagsschemat
  • nära relation till barnets föräldrar

  I Karleby finns fyra finskspråkiga gruppfamiljedaghem.

  Gruppfamiljedaghem

   

 • Familjen kan anställa en vårdare i sitt hem eller söka plats i ett privat daghem med stödet för privat vård av barn. Familjen ska själv söka en vårdare.

  En privat familjedagvårdare kan ha högst fyra heltidsbarn i sin grupp inklusive sina egna barn samt ett barn på deltid som går i förskolan eller skolan.

  Läs mera om förutsättningarna för att beviljas stöd för privat vård av barn

 • Det behövs nya familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem på olika håll i staden.

  Om du är intresserad av arbeta som familjedagvårdare kontakta familjedagvårdsdirektören för ditt bostadsområde.

  Familjedagvårdsdirektörer

Familjedagvårdsdirektörer, områden och servicechef

Gruppfamiljedaghemmens kontaktuppgifter

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Daghemsföreståndare
  Jonna Kero
  telefon 050 540 9745
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef
  Tuija Hakunti
  telefon 040 489 2163
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare inom småbarnspedagogik
  Eija Karjalainen
  telefon 040 489 2001 fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Resurslärare
  Tuula Lindholm
  telefon 040 806 5067
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Gruppens telefonnummer
  040 489 2217

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Singontie 3 B 8, 68210, Marinkainen

  0404892217

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Daghemsföreståndare
  Jonna Kero
  telefon 050 540 9745
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef
  Maarit Marjusaari
  telefon 040 489 2163
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare inom småbarnspedagogik
  Eija Karjalainen
  telefon 040 489 2001
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Tuula Lindholm
  telefon 040 806 5067
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Gruppens telefonnummer
  050 343 5127

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Aapunkarivägen 5 A 1-2, 68210, Marinkainen

  0503435127

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Daghemsföreståndare
  Susanna Krintilä
  tfn 040 806 8394
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef 
  Maarit Marjusaari
  Puhelin 040 489 2163
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare
  Johanna Määttälä
  telefon 050 443 6904
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Gruppernas telefonnummer
  Gruppfamiljedaghem, 050 443 6901
  Förskola i Rahkonen skola, 040 806 5432

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Rahkosentie 246, 68390, Rahkonen

  0504436901

  paivanpaiste@ullava.fi

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats

 • Gruppfamiljedaghemmet har 12 platser.

  Daghemsföreståndare
  Jonna Kero
  telefon 050 540 9745
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Servicechef
  Maarit Marjusaari
  telefon 040 489 2163
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Speciallärare inom småbarnspedagogik
  Eija Karjalainen
  telefon 040 489 2001
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Tuula Lindholm
  telefon 040 806 5067
  fornamn.efternamn@edu.kokkola.fi

  Gruppens telefonnummer
  050 343 5127

  Kontaktuppgifter

  Besöksadress: Singontie 3 B 7, 68210, Kokkola

  0504408179

  tikankolo.ryhmaperhepaivakoti@kokkola.fi

  Visa på karta

  Kartknappen öppnar en extern webbplats