Fortsätt till innehållet
Pelastusrengas Ohtakarin uimarannalla.

Badstrandsetikett och säkerheten på badstränder

Badsträndernas allmänna regler och badstrandsetikett

 • Meddela omedelbart badstrandens ansvariga om trasiga räddnings-, lek- eller motionsredskap samt om skadade bryggor eller annat som medför fara.
 • Små barn ska aldrig lämnas ensamma på badstranden.
 • Övervaka hela tiden de barn som du har ansvar för då de leker.
 • Beakta att man inte ska ta sig ut längre från stranden med en flytande badleksak än vad simkunnigheten tillåter.
 • Ingrip eller larma hjälp när du upptäcker farlig verksamhet på stranden.
 • Simma inte när du är ensam på stranden.
 • Simma alltid parallellt med strandlinjen och endast på badstrandens område.
 • Använd inte rusmedel på badstranden.
 • Simma inte om du är berusad.
 • Kom inte till badstranden när du är sjuk. Beakta dina egna primärsjukdomar och hur de påverkar simningen.
 • Kom ihåg hygienen även på badstranden!
 • Ta inte ditt sällskapsdjur med till en allmän badstrand.
 • Strandstenar och klippor är hala, gå försiktigt!
 • Beakta väderleksförhållandena när du beger dit ut på en simtur. Man ska inte simma när det åskar. Hård vind innebär stora vågor och försvårar simningen.
 • Skydda dig mot solen och kom ihåg att dricka tillräckligt.
 • Beakta dina egna färdigheter, din ork och belastningsförmåga när du ska simma. Simma inte för långt ut.
 • Lämna cyklar och andra färdmedel på platser som är avsedd för dem.
 • Mata inte fåglarna vid badstranden.
 • Gör upp eld endast på markerade platser.
 • Lägg skräpet i sopkärlen.

Att rädda en människa ur vattnet

 • Tillkalla om möjligt hjälp redan innan du inleder räddningsarbetet.
 • Lugna den som ska räddas och berätta att hjälp är på väg.
 • Sök efter hjälpmedel, något föremål för att hjälpa och skydda dig, helst något som flyter.
 • Be andra närvarande om hjälp eller ring 112.
 • Rädda: Närma dig den som ska räddas snabbt, men försiktigt. Håll hjälpmedlet mellan dig själv och den som ska räddas. Räck över hjälpmedlet till den som ska räddas om hen är nära stranden. Vid behov kan du kasta hjälpmedlet åt den som ska räddas. Hjälp den som ska räddas till stranden och utför nödvändiga första hjälpen-åtgärder samt för vid behov den som ska räddas till fortsatt vård.