Fortsätt till innehållet
en fiol på bordet ovanpå noterna

Snellmanssalen

De många konserter och evenemang erbjuder minnesvärda kulturupplevelser i Snellmanssalen. Salen fungerar även bra som ett centrum för möten och fester.

Det hörs och syns i Snellmanssalen!

Snellmanssalen är en konsertsal med 577 numrerade åskådarplatser och den ligger centralt i Karleby stad på adressen Vingesgatan 18. Salen lämpar sig för olika ändamål och fungerar som scen för olika evenemang året runt. Den är också Mellersta Österbottens Kammarorkesters hemsal.

BOKNINGAR KONTAKTA Karleby kulturtjänster 044 780 9260 / 044 780 9264 eller musiikkikeskus@kokkola.fi

Hoppa över bädda in