Fortsätt till innehållet
Soittajia viulut ja basso kädessä

Snellmanssalen

Den länge planerade renoveringen och utbyggande av Snellmanssalen vid Vingesgatan startar vid årsskiftet 2023. Musikcentrum Snellman, som blir färdigt hösten 2024, garanterar att förhållandena för konserter och andra evenemang uppfyller dagens krav.