Fortsätt till innehållet
Soittajia viulut ja basso kädessä

Snellman-salen

Den länge planerade renoveringen och utbyggande av Snellman-salen vid Vingesgatan startar vid årsskiftet 2023. Musikcentrum Snellman, som blir färdigt hösten 2024, garanterar att förhållandena för konserter och andra evenemang uppfyller dagens krav.