Fortsätt till innehållet
Fjärilsägg, larv och två fullvuxna fjärilar tillverkade med blandad teknik. En del av Marianne Kaustinens Metamorphosis-utställning år 2018.

Tillfälliga utställningar

Kieppis verksamhet bygger på samarbete. Vi arbetar tillsammans med bl.a. Geologiska forskningscentralen, Naturhistoriska centralmuseet samt med lokala aktörer, experter och amatörer. Tack vare samarbete kan vi ordna tillfälliga utställningar jämsides med permanenta utställningar. Via dem kan vi bekanta oss med aktuella och intressanta teman eller naturfenomen. Regionens konstnärer tillför den känsliga naturupplevelsen en viktig dimension.

Utställningen Briljant! av Bildkonstskolan för barn och unga var den sista utställningen före branden i Kieppi. Den anknöt till workshopen Amuletter och ädelstenar. Vi fick lära oss om slipning av stenar och användningen av dem som smycken och amuletter samt bekanta oss med många ädelstenar i Viljo Nissinens mineralsamling.

”Olika amuletter har fascinerat människor ända från begynnelsen.  Man kan se mystik, lyx och förhoppning i tolkningen av amuletter som konstskolans elever har gjort. Eleverna har bearbetat amuletter med tekniker som ritning, målning, modellering av lera och grafiska metoder.

Ädelstenarnas färgprakt och deras geometriska former har också inspirerat eleverna. Vi har bland annat diskuterat med eleverna om hur små stenbitar kan få människor att resa tusentals kilometer och att betala svindlande summor för dem och till och med att slåss för att få stenarna.”