Fortsätt till innehållet
Ugglan slår med vingarna.
Jordugglans kvällsflyg / Jani Ylikangas

Kieppis verksamhet bygger på samarbete. Vi arbetar tillsammans med bl.a. Geologiska forskningscentralen, Naturhistoriska centralmuseet samt med lokala aktörer, experter och amatörer. Tack vare samarbete kan vi ordna tillfälliga utställningar jämsides med permanenta utställningar. Via dem kan vi bekanta oss med aktuella och intressanta teman eller naturfenomen. Regionens konstnärer tillför den känsliga naturupplevelsen en viktig dimension.

Fabelskogens ugglor

Jani Ylikangas

fotografier 14.2–2.6.2024

Som naturfotograf söker jag efter stämningar, känslor och mystik bland gamla granskogar. Jag försöker röra mig fritt med djuren och förevigar samtidigt deras liv och levnadsmiljö, trogen min egen målningsaktiga stil. I allmänhet bekantar jag mig på förhand med objekten, som exemplar, och verken får sin form först när förtroendet och en stark kontakt med objektet som ska fotograferas har uppkommit.

Utställningen Fabelskogens ugglor är en resa in i ugglornas liv under olika årstider i Karleby. Ugglorna fängslar oss och väcker förundran. De härskar i mörkret. Varje natt är en ny utmaning där äventyret väntar. I centrum för utställningen står pärlugglans häckning, men vi bekantar oss också med lappugglan, slagugglan, sparvugglan, berguven, jordugglan och en hökuggla ut på vandring. De poetiska texterna som skrivits om stunderna med ugglor stöder utställningens bilder.

På uggleutflykt-workshop

Under den här uggleutflykten är det garanterat att du ser ugglor och hör deras hoande. Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, ordnar i samarbete med Jani Ylikangas en utställning samt en workshop där man får bekanta sig med i Finland levande ugglearter samt deras levnadssätt. Veikko Salkios minidioramor berättar om ugglornas häckning och deras bytesdjur. Med hjälp av ett skuggspel kan vi också skapa stämningen i en nattlig skog.

Workshopen kan anpassas efter olika åldersgrupper. Den ger mångsidig information om Finlands ugglor samt stöder natur- och miljöfostran. Längd: ca 1,5 h eller enligt överenskommelse. Gruppstorleken ca 15 personer eller gruppens/klassens storlek.  Bokningar: 040 8065 155; 040 8068 262; kieppi@kokkola.fi Tider enligt överenskommelse. Se priser och ytterligare information på sidan Guidningar och workshopar.