Fortsätt till innehållet

Terminsavgifter

Undervisninghöstterminvårtermin
Privatlektioner 30 min/vecka110 €115 €
Privatlektioner 30 min/vecka + biämne 15 min/vecka135 €140 €
2 huvudinstrument (2 x 30 min/vecka)175 € 180 €
Exameninriktade studier i huvudinstrument 45 min/vecka (inkl. examensnämndens avgift)160 €165 €
Bandundervisning 90 min/vecka (utöver privatlektioner)30 €30 €
Bandundervisning 90 min/vecka (inga privatlektioner)60 €60 €
Instrumentstudier för nybörjare i grupp 30 min/vecka60 €60 €
Workshopar20 €20 €
Handledda tjänster för företag, föreningar och organisationer35 €35 €

Faktureringsprinciper

  • Halva terminsavgiften tas ut om eleven slutar eller tar en paus från studierna under tiden 9.9-13.10.2024.
  • Hela terminsavgiften tas ut om eleven slutar eller tar en paus från studierna 14.10.2024 eller efter det.
  • Halva terminsavgiften tas ut av elever som inleder eller fortsätter studierna 21.10.2024 och efter det.
  • Halva terminsavgiften tas ut om eleven slutar eller tar en paus från studierna under tiden 20.1-23.2.2025.
  • Hela terminsavgiften tas ut om eleven slutar eller tar en paus från studierna 24.2.2025 eller efter det.
  • Halva terminsavgiften tas ut av elever som inleder eller fortsätter studierna 3.3.2025 och efter det.
 • Vid behov kan terminsavgifterna betalas i rater. Avtala om betalning i rater senast före förfallodagen för den ursprungliga fakturan: satu-maarit.jarvila@kokkola.fi

 • Nya elever har möjlighet att delta i undervisningen två gånger utan kostnad. Elevplatsen ska sägas upp efter den andra lektionen om eleven inte fortsätter i Rockskolan. Avslutningsanmälan ska i första hand skickas per e-post till Rockskolans kansli till: miia.kaunisto@kokkola.fi

 • Eleverna i Karleby Rockskola har nu möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse från terminsavgiften. Varje läsår kan 10 procent av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

  Avgiftsbefrielse kan sökas på ekonomiska grunder. Beroende på grunderna kan även partiell befrielse beviljas. Elevens engagemang för studierna beaktas då beslutet fattas.

  Befrielse kan sökas terminsvis eller för läsåret 2023–2024. Befrielse kan också beviljas partiellt och då tas halva terminsavgiften ut.

  Ansökan jämte bilagor ska lämnas in enligt anvisningarna senast 4.10.2024 kl. 16.00 endera som krypterad e-post (Turvaposti) eller personligen till Karleby Rockskola, Trädgårdsgatan 2, 67100 Karleby. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid beaktas inte. Rockskolans elever får inga andra rabatter eller avgiftsbefrielser. Kaiku-kortet kan inte användas för studier vid Rockskolan.

  Ansök om avgiftsbefrielse