Fortsätt till innehållet

Den individuella undervisningen kan bestå av följande helheter:

  • Privatlektioner i huvudämnet 30 min/vecka eller examensinriktad utbildning i huvudämnet 45 min/vecka
  • Biämne 15 min/vecka eller ett annat biämne 30 min/vecka
  • Bandlektioner 90 min/vecka
  • Teori och tonträffning 60 min/vecka
  • Undervisning i studioteknik, elektronisk musik och mixning
  • Musikskapande (tonsättning och arrangemang)
  • Uppträdande och skådespel
  • Studier i att sjunga i kör och i stämma

Rockskolan tar ut en läsårsavgift som varierar från 100 euro till 190 euro beroende på det valda undervisningspaketet.

Exameninriktade studier

Den studerande har möjlighet att få längre privatlektioner (45 min) enligt handledarens omdöme. Samtidigt förbinder sig den studerande till målinriktad övning. De längre lektionerna syftar till att avlägga examen i huvudinstrumentet.

Examensnämnden består av verksamhetsledaren, den studerandes egen handledare och en utomstående musikpedagog.