Fortsätt till innehållet

Rockskolan

Uppfyll dina musikaliska drömmar i Rockskolan!

Rockskolan är rätt plats för dig om du är intresserad av musik och vill börja spela ett instrument eller inleda dina sångstudier. Du är 10–20 år och är bosatt i Karleby eller i en närkommun. Vi beaktar också specialgruppers behov i vårt undervisningsutbud.

Vi har inga inträdesprov i Rockskolan och i början av studievägen kan du testa olika instrument. För längre hunna kan vi göra upp en personlig examensinriktad läroplan.

Rockskolan är en musikskola som är underställd Karleby ungdomstjänster. Skolan erbjuder förmånlig och mångsidig undervisning på finska, svenska och engelska. I skolan har den unga möjligheten att delta i en kreativ hobby, att utveckla sina sociala interaktionsfärdigheter samt att förverkliga sig själv som individ eller i grupp på scen.

Skolan har årligen ca 140 elever. Rockskolan har varit verksam sedan 1985 och en del av eleverna har blivit yrkesmusiker. Under årens lopp har skolan producerat många stora musikproduktioner, musikvideon och inspelningar.

Jussi Turpeinen är skolans verksamhetsledare. I Rockskolan beaktar vi elevernas individuella behov och önskemål vid planeringen av undervisningen. Undervisning ges på vardagskvällar både individuellt och för grupper. Du har möjlighet att avlägga grundkursexamen både i instrument- och sångstudier och i musikens grunder (teori och tonträffning).

Tack vare Rockskolans fadderklassverksamhet kan skolklasser besöka skolan och bekanta sig med den.

 

Undervisningspaket

Du kan skräddarsy din egen studiehelhet av följande ämnen:

  • Privatlektioner i huvudämnet 30 min./vecka eller examensinriktad utbildning i huvudämnet 45 min./vecka
  • Biämne 15 min./vecka eller ett annat biämne 30 min/vecka
  • Spelning i ett band 90 min./vecka
  • Teori och tonträffning 60 min./vecka
  • Undervisning i studioteknik, elektronisk musik och mixning
  • Musikskapande (tonsättning och arrangemang)
  • Uppträdande och skådespel
  • Studier i att sjunga i kör och i stämma

Du kan också själv föreslå vad du vill göra i Rockskolan med handledning av ett proffs.

 

Rockskolan tar ut en läsårsavgift som varierar från 100 euro till 190 euro beroende på det valda undervisningspaketet.

Ansökan

Sök till Rockskolans hösttermin 2023 genom att fylla i anmälningsblanketten.

Fyll i formuläret här

Presentationsvideo av rockskolans lärare

Hoppa över video

Address:

Trädgårdsgatan 2, 67100 Karleby.

Hoppa över inbäddad karta
Rockskolan på kartan

Ta kontakt