Fortsätt till innehållet

Rockskolans elever har möjlighet att ansöka om befrielse från terminsavgiften

Karleby Rockskolas elever har nu möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse från terminsavgiften. Varje läsår kan 10 procent av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

Avgiftsbefrielse kan sökas på ekonomiska grunder. Beroende på grunderna kan även partiell befrielse beviljas. Elevens engagemang för studierna beaktas då beslutet fattas.

Befrielse kan sökas terminsvis eller för läsåret 2024–2025. Befrielse kan också beviljas partiellt och då tas halva terminsavgiften ut.

Ansökan jämte bilagor ska lämnas in enligt anvisningarna senast 4.10.2024 kl. 16.00 endera som krypterad e-post (Turvaposti) eller personligen till Karleby Rockskola, Trädgårdsgatan 2, 67100 Karleby. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid beaktas inte. Rockskolans elever får inga andra rabatter eller avgiftsbefrielser. Kaiku-kortet kan inte användas för studier vid Rockskolan.

Ansökningsblanketter för läsåret 2024–2025 fås från och med 16.9 av kontorssekreteraren vid verksamhetscentret för unga Vinge och från Rockskolan. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut via länken nedan.

Skriv ut ansökningsblanketten eller hämta den från Rockskolan

Ansökningsblanketter för läsåret 2024–2025 fås från och med 16.9 av kontorssekreteraren vid verksamhetscentret för unga Vinge och från Rockskolan. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut via länken nedan.

Anvisningar till sökande

Till den ifyllda ansökan om avgiftsbefrielse ska bifogas:

  1. Kopia av vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas senaste beskattningsintyg (Vid gemensam vårdnad ska uppgifterna lämnas om båda vårdnadshavarna tillsammans med bådas beskattningsintyg; av intyget framgår den skattskyldiges slutliga beskattningsbara inkomster vid kommunalbeskattningen.)
  2. En tillförlitlig utredning över andra omständigheter som kan påverka beslutet, ifall familjens situation förändrats väsentligt efter det föregående beskattningsåret (t.ex. stora skulder, beslut om dagpenning eller skuldsanering, utredning om påbörjade heltidsstudier.)

Skicka ansökan som krypterad e-post (Turvaposti) eller lämna ansökan i pappersform till Rockskolan

Användning av krypterad e-post (Turvaposti)

  1. Gå till Turvaposti genom att klicka på länken nedan (länken öppnar ett nytt fönster)
  2. Skriv din e-postadress i det översta fältet i fönstret som öppnas. En bekräftelsebegäran för ditt utskick skickas från Turvaposti-servern till den e-postadress du anger.
  3. Skriv ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor. Kom ihåg att skriva ditt telefonnummer i meddelandet så att vi kan skicka ett meddelande till dig med lösenordet till vårt svar.
  4. Du kan godkänna det lösenord som programmet föreslår eller byta ut det till ett eget.
  5. Klicka på ”Skicka”.
  6. Efter några minuter får du en bekräftelsebegäran från Turvaposti-servern till din e-post som du ännu måste kvittera genom att klicka på länken i meddelandet (eller genom att kopiera länken och klistra in den i adressfältet i webbläsare och klicka på enter). Meddelandet skickas till mottagaren först efter att du kvitterat meddelandet.
  7. Du får en notis till din e-post när mottagaren har läst ditt Turvaposti-meddelande.