Fortsätt till innehållet

Ungdomstjänster stödjer unga att delta i och påverka förhållanden och beslutsfattande som gäller den egna skolan, livsmiljön och staden. Vi uppmuntrar unga att delta på eget initiativ.

Ungas delaktighet främjas inte bara via elevkårer, husmöten och ungdomsfullmäktige utan också bland annat via ungas egna grupper, evenemang och olika möten med beslutsfattare.

 • Du kan hitta ett lämpligt och naturligt sätt för dig att delta och påverka exempelvis bland de här alternativen:

  • Du kan delta i din egen skolas elev- eller studerandekårsverksamhet endera genom att gå med i verksamheten eller genom att göra elev- eller studerandekåren medveten om sådant som är viktigt för dig. Be din lärare ge mera information. Läs mera om elevkårsverksamheten…
  • Du kan delta i husmöten i din egen ungdomslokal. Fråg mera av en ungdomsledare.
  • Du kan också söka dig till ungdomsfullmäktiges verksamhet. Du kan själv ställa upp som kandidat eller rösta på den kandidat som du vill att ska väljas in i ungdomsfullmäktige från din skola eller ungdomslokal. Läs mer om ungdomsfullmäktige…
  • Du kan också kontakta ungdomsfullmäktige för att berätta om sådant som är viktigt för dig och som du önskar att ungdomsfullmäktige för vidare.
  • Du kan skriva en tidningsartikel om något som är viktigt för dig till tidningen Kokkolas sida Nuori Kokkola.
  • Du kan lägga fram ett kommuninvånarinitiativ även om du är under 18 år.
 • Ungdomsfullmäktige fungerar som de ungas röst och för deras idéer och önskemål vidare till stadens beslutsfattare. Ungdomsfullmäktige gör ungas röster hörda, tar ställning till aktuella frågor, ordnar evenemang samt tar initiativ och kommer med ställningstaganden.

  Läs mera om ungdomsfullmäktige…

 • I elevkåren kan du påverka din egen skola.

  Syftet med elevkårsverksamheten är att uppmuntra eleverna att påverka skolans gemensamma ärenden. Med hjälp av elevkårsverksamhet får eleverna sin röst hörda i frågor som gäller dem samt påverka hela skolans utveckling. Alla högstadier i Karleby har elevkårsverksamhet. Du får kontaktuppgifterna till din egen skolas elevkårsstyrelse av din skolas personal eller av klassens representant.

  Läs mera om elevkåren i Karleby…

 • Barns och ungas delaktighetsprogram beskriver barns och ungas delaktighet i stadsorganisationen och utreder vilka påverkansmöjligheter barn och unga har. Vägen till delaktighet sammanlänkar de befintliga kanalerna för barns och ungas delaktighet och påverkan och den utgör också grunden som styr utvecklingen av barns och ungas delaktighet. Det centrala i delaktighetsprogrammet är att barn och unga har fått ta del av planeringen av programmet och på så sätt lyfta fram sina egna synpunkter.

  Delaktighetsprogrammet består av:

  1. Dokumentet Vägen till delaktighet som är speciellt avsedd för stadens anställda och beslutsfattare
  2. Affischen Vägen till delaktighet som ger information om delaktighet för barn och unga. Affischerna ska placeras i så många olika lokaler som möjligt som används av barn och unga.
  3. Stadens webbsidor som handlar om barns och ungas delaktighet och som utvecklas. Via webbsidorna har barn och unga möjlighet att lära sig mer om delaktighet och bekanta sig med exempelvis verksamheten i barnfullmäktige och ungdomsfullmäktige.

  FN-konventionen om barnets rättigheter fastställer att alla under 18 år är barn. I Finlands ungdomslag avses alla personer som inte har fyllt 29 år som unga. Barns och ungas delaktighetsprogram i Karleby stad omfattar alla barn och unga under 20 år.

  Här kan du ladda ner Vägen till delaktighet.

 • Är du intresserad av att ordna klubb- eller gruppverksamhet i ett ämne som är viktigt för dig? Vill du umgås med unga som är likasinnade?

  Ungdomstjänster stödjer ungas spontana verksamhet genom att ge handledning och erbjuda lokaler för verksamheten.

  Egna grupper för unga kan vara befintliga kompis- eller hobbygrupper eller så kan vi tillsammans bilda en grupp för unga kring ett intressant ämne.

  Kontakta delaktighetskoordinatorn om du har en grupp, ett ämne eller en verksamhetsidé!

 • Barnfullmäktige har sammanlagt ca 30 representanter från grundskolans årskurs 2–5. Barnfullmäktige sammanträder minst en gång per termin.

  Barnfullmäktige ökar delaktigheten bland barn under 13 år och bidrar till att också deras röster blir hörda i stadens beslutsfattande. I enlighet med Barnkonventionen i fullständig version | UNICEF  är målet att skapa en kanal via vilken barnen har möjlighet att påverka de frågor som de själv upplever är viktiga och uttrycka sina åsikter. Barnfullmäktige grundades 18.11.2020 som en del av utvecklingsarbetet Barnvänlig kommun.

  Läs mera om barnfullmäktige…

Ta kontakt