Fortsätt till innehållet

Ungdomslokalernas hyror

Verksamhetscentret för unga Vingetimme/€hela dagen/€
– Aulan, caféet och scenen80400
– Rockskolans klassrum30100
– Mötesrum, 10–15 personer1580
Andra ungdomslokaler
– Storby ungdomslokal40200
– Storträsk ungdomslokal80400
– Kelviå ungdomslokal40200
– Lochteå ungdomslokal40200
– Ullava ungdomslokal40200