Fortsätt till innehållet

Ungdomsgårdarna är stängda över sommaren.

Vi fortsätter stegvist med verksamheten vecka 32.

 

Ungdomstjänsterna tillhandahåller verksamhet och ställen att umgås på vid ungdomsgårdar kring Karleby.

Ungdomsgårdar erbjuder unga möjligheten att träffa andra unga samt anställda inom ungdomstjänster och att göra något tillsammans.

Alla ungdomar är lika välkomna till ungdomsgårdarna. De unga har också möjlighet att påverka verksamheten och småanskaffningar i dem.

 • Storträsk ungdomsgård finns i närheten av Björkhagens bostadsområde.

  Öppet:

  Årskurser 3‒6:

  tisdag-torsdag klockan  14.00‒16.30

  Årskurs 7‒17-åringar:

  tisdag-torsdag klockan 17.00‒20.00

  fredag klockan 17.00‒23.00

  Ungdomsgården hyr ut 16 träningslokaler för band.

  Bekanta dig med ungdomsgården…

 • Storby ungdomsgård finns vid Storby allaktivitetshus i nedre våning i den violetta “tärningen”.

  Öppet:

  Årskurs 6‒17-åringar:

  tisdag-torstag klockan 17.00‒20.00

  fredag klockan 17.00‒23.00 (årskurs 6 till klockan 20.00).

  Bekanta dig med ungdomsgården…

 • Ungdomslokalen i Kelviå finns i andra ändan av fritidshuset.

  Öppet:

  Årskurser 3‒6:

  tisdag-onsdag klockan 14.00‒16.30

  Årskurs 7‒17-åringar:

  tisdag-onsdag klockan 17.00‒20.00

  fredag klockan 17.00‒23.00.

  Bekanta dig med ungdomsgården…

 • Ungdomslokalen i Lochteå är verksam i nedre våningen i skolan Lohtajan yläkoulu.

  Öppet:

  Årskurs 7‒17-åringar:

  tisdag-torstag klockan 17.00‒20.00

  fredag klockan 17.00‒23.00.

  Bekanta dig med ungdomsgården…

 • Ungdomslokalen i Ullava är verksam i tidigare Tuulikumpus fastighet.

  Öppet:

  Årskurs 4‒6:

  torsdag klockan 17.00‒18.00

  Årskurs 7‒17-åringar:

  torsdag klockan 18.00‒20.00.

  I lokalen finns verksamhet som ordnas av ungdomstjänster samt föreningars och organisationers egen verksamhet.

  Bekanta dig med ungdomsgården…

 • Vinge är en aktiv ungdomslokal där det utöver den traditionella ungdomslokalverksamheten också finns verksamhet som dras av olika lokala föreningar och organisationer.

  I Vinge finns förutsättningar för trevlig samvaro kvällstid, här kan man spela och lyssna på musik.

  I ungdomscentret finns en sal som kan ändras för att användas exempelvis för möten, discon och konserter.

  Under samma tak finns också:

  Bekanta dig med ungdomsgården…

 • Karleby ungdomstjänster hyr ut 16 träningslokaler för band i samband med Storträsk ungdomsgard på adressen Bredviksvägen 85, 67800 Karleby.

  Träningstiden är alla dagar klockan 10.00–22.00. Lokalerna är drog- och rökfria.

  Träningslokalerna är ca 15 m² stora. På väggarna finns akustikskivor och på golvet en trummatta. Till övriga delar får lokalen inredas enligt egen smak.

  Hyresgästen ansvarar själv för att hålla lokalen snygg. Ungdomstjänsters personal har rätt att då och då kontrollera att lokalerna har hållits snygga. Banden kan använda toaletten som finns i korridoren. Ungdomstjänster ansvarar för städningen av toaletten.

  Bandet måste ha en myndig ansvarsperson som kvitterar ut nycklarna till träningslokalen och som tar emot hyresfakturan. Hyresgästen ansvarar själv för de egna instrumenten. Ungdomstjänster har ingen försäkring som täcker lös egendom i träningslokalerna.

  Hyran för träningslokalen beror på genomsnittsåldern hos bandets medlemmar. Om genomsnittsåldern är under 25 år är hyran 89 € i månaden. Om genomsnittsåldern är över 25 år är hyran 149 € i månaden. Hyresfakturan skickas en gång i månaden till bandets myndiga ansvarsperson. Uppsägningstiden för träningslokalen är 1 månad.

  Mera information om träningslokaler att hyra:

  Byråsekreterare Satu-Maarit Järvilä tfn. 040 4892 219  eller satu-maarit.jarvila@kokkola.fi

Ta kontakt