Fortsätt till innehållet

Anvisningar för nyutexaminerade och studenter

  • Anmäl dig som arbetssökande via Mina E-tjänsten. Se till att du har en gällande e-postadress och ett telefonnummer där du kan nås. Kom ihåg att nämna att du söker ett heltidsarbete.
  • Anmäl dig som arbetssökande senast under den första dagen som arbetslös. Då alla förutsättningar uppfylls kan arbetslöshetsersättning betalas tidigast från och med den dag då du anmält dig som arbetssökande.  Skicka också på förhand in en bild av dina examensbetyg via Turvaposti.
  • Kontrollera hur du kan få arbetslöshetsförmån om du är yngre än 25 år, tagit studentexamen och inte har någon yrkesutbildning. Du omfattas delvis av andra villkor än övriga arbetssökande när det gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Din situation förändras när du skaffar dig yrkesutbildning eller deltar i sysselsättningsfrämjande service. Mer information om Utkomstskydd för arbetslösa under 25 år (tyomarkkinatori.fi) och Skyldigheten att söka utbildning.

Att söka arbete kräver att du är aktiv och tar egna initiativ

Gör så här när du söker arbetslöshetsförmån!

  • Ansök om arbetslöshetsförmån endera från din arbetslöshetskassa eller från Fpa! Kommunförsöket avger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan/Fpa om din rätt till arbetslöshetsförmån baserat på de uppgifter som du avgett till kommunförsöket. Du är själv ansvarig för att de uppgifter som du meddelar är korrekta.
  • På E-tjänsterna kan du läsa utlåtanden, svara på eventuell utredningsbegäran och följa upp hur handläggandet av din utredning framskrider.
  • Rådgivning i arbetslöshetsskydd får du via telefonservicen på numret 0295 025 510.
  • Bekanta dig med rättigheterna och skyldigheterna för arbetslösa arbetssökande.

Behöver du hjälp med att använda webbtjänsterna eller information om kommunförsöket?

  • Råd och vägledning får du via telefontjänsten för personkunder: Karlebyregionens kommunförsök 06 828 9800 mån–ons kl. 9–12 och 13–15 eller via det riksomfattande servicenumret: 0295 025 500.

Meddela om förändringar!

  • Meddela när du fått arbete eller när det skett andra förändringar i din arbetsansökan och uppdatera dina uppgifter via Mina E-tjänsten.

Lycka till med att söka arbete!