Fortsätt till innehållet

Så här förbereder du dig för elavbrott

Om vi sparar energi i vardagen och förbereder oss väl inför elavbrott hjälper det oss alla.

Vad beror elbristen på?

Elbrist uppstår när elproduktionen och importen till Finland inte räcker till för att täcka konsumtionen. Då behöver man spara el.

Fingrid strävar efter att genomföra eventuella elavbrott på ett behärskat sätt och att informera om dem i förskott. De regionala elavbrotten varar 1–2 timmar. Avbrotten kommer sannolikt att äga rum mellan kl. 8–10 och 17–19, då konsumtionen är som störst. Man strävar efter att elavbrotten inte ska beröra samhällets kritiska funktioner, till exempel sjukhus. Oväntade elavbrott kan också förekomma.

När vi sparar el minskar risken för elbrist

Risken för elbrist minskar om vi använder elektricitet sparsamt. Konsumtionen är som störst på vardagsmorgnar och förkvällar. Energispartips finns på webbsidan Snäppet Svalare

Energispartips

Var hittar jag information?

Elbolaget informerar om regionala cirkulerande elavbrott: i Karleby är det Karleby Energi och Korpelan Voima som kommer med information. När det gäller vattendistribution kommer informationen från Karleby Vatten och vattenandelslagen. Yle Radio Suomi, andra nyhetsmedier och kommunerna ger information och anvisningar till kommuninvånarna.

Yle Radio Suomi i Karleby: 87,6 MHz.

Hur ska jag agera under elavbrottet?

Gör förberedelser i förhand!

 • Gör en lista över vad du behöver under ett elavbrott hemma
 • Skaffa vad som fattas hem det i god tid.
 • När du har organiserat sakerna kan du tillsammans med familjen gå igenom var sakerna finns och hur man använder dem.

Försäkra dig om att du har reservförråd hemma:

 • Tillräckligt med dricksvatten och mat, nödvändiga läkemedel, lite kontanter, ficklampa eller annan lampa och batterier, reservströmkälla, batteridriven radio och mat för dina sällskapsdjur.
 • Ta också hand om dina närstående och försäkra dig om att de vet hur man förbereder sig på elavbrott.
 • fi finns information och en beredskapsbroschyr som kan skrivas ut.

Information under elavbrott

 • Sök fram kanalen Yle Radio Suomi och lyssna på myndigheternas information. Under ett långt elavbrott kan mobiltelefoner och internet sluta fungera.
 • Uppgifter om elavbrott finns på myndigheternas och mediernas webbplatser, likaså på elbolagens och vattenverkets webbplatser. Undvik att ringa samtal, följ informeringen via internet eller radio.
 • Ring inte nödnumret till exempel för att fråga hur länge elavbrottet varar. Onödiga samtal belastar nödcentralen.

Elapparater

 • Stäng av apparater som upphettas (till exempel spis, kaffekokare, strykjärn) när elavbrottet börjar. Stäng också tvätt- och diskmaskinen och dra ur laddaren till batteridrivna apparater.
 • Stanna hemma under elavbrottet om du kan för att försäkra dig om att inget överraskande händer efter att elektriciteten slås på igen.
 • Undvik att öppna kylskåp och frys så håller maten bättre.
 • Undvik att öppna dörrar och vädra så hålls din bostad varm längre.
 • Försäkra dig om att du har brandvarnare och förstahandssläckningsutrustning hemma.
 • Gatu- och utebelysningen slås av. Använd reflex och ficklampa när du rör dig i mörkret. Försäkra dig om att bilens och cykelns belysning fungerar.
 • I händelse av elavbrott fungerar hissar eller elektriska dörrlås inte nödvändigtvis.
 • Elavbrott kan orsaka avbrott också i kollektivtrafiken, butiker, bensinpumpar och bankomater.

Vatten och avlopp, fjärrvärme

 • Under elavbrottet kan vattentillförseln fungera, men man bör undvika att tappa vatten i avloppet. Man kan dricka kranvattnet. Ställ ett kärl under om du tappar vatten så kan du samla upp det överflödiga vattnet.
 • Följ vattenverkets anvisningar. Undvik att använda dusch och toalett om du kan.
 • Om fastigheten har fjärrvärme kan det varma vattnet vara brännande hett. Använd kallt vatten.

Efter elavbrottet

När elavbrottet är över kan du ta i bruk apparaterna småningom. Så här uppstår ingen belastningstopp som kan orsaka ett nytt elavbrott. Undvik till en början att använda sådana apparater som drar mest el.

Vattentillförseln fungerar inte nödvändigtvis genast normalt när elektriciteten kommer tillbaka. Följ myndigheternas anvisningar.