Fortsätt till innehållet

AKT:s strejk påverkar fjärrvärmeproduktionen i Karleby   

ATK:s pågående strejk har också indirekta konsekvenser för fjärrvärmeproduktionen i Karleby. Om lasten på koncentratfartyget som transporterar råvaror till storindustriområdet inte kan lossas på grund av strejken måste produktionsprocesser köras ner. Strejken orsakar redan nu produktionsbegränsningar i storindustriområdet.

Konsekvenserna för storindustriområdets distribution av värme och ånga kan märkas nästa vecka

Ånga och spillvärme från storindustriområdet utgör en väsentlig del – ca 40 procent – av Karleby Energis ånga och fjärrvärme. På grund av nedköringen uppstår det brist i värmeproduktionen. Karleby Energi och övriga aktörer fortsätter förhandla med AKT för att få tillstånd att lossa koncentratfartygets last som är viktig med tanke på försörjningstryggheten.

Fjärrvärme räcker dock till hushållen

För att trygga energiförsörjningen i en eventuell exceptionell situation förbereder sig Karleby Energi på att prioritera produktionen och distributionen av fjärrvärme till hushållen och andra kritiska aktörer i området, såsom centralsjukhuset och vårdinrättningar. Den förlorade CO2-fria värmen ersätts genom att använda fossila bränslen, såsom torv och olja. Den torv som behövs tas ur Karleby Energis säkerhetsupplag.

För Karleby Energi innebär detta begränsningar i elproduktionen som ska säkerställa att det finns tillräckligt med värme under kalla vinterdagar. För försörjningstrygghetens skull har Karleby Energi fått tillstånd att lossa flisfartyget som anländer på måndag.

”Tyvärr har vi inte fått tillstånd att lossa koncentratfartyget, trots att det har större betydelse för värmeproduktionen och försörjningstryggheten än ett enskilt flisfartyg”, beklagar sig Tommi Korpi, produktionsdirektör för Karleby Energi.