Fortsätt till innehållet

Anslaget för infrastrukturbyggande har delats på objekten

Stadsstrukturnämnden har beslutat om fördelningen av anslagen i budgeten för 2024 på objekt inom infrastrukturbyggande. Anslaget är totalt 4,54 miljoner euro. Objektens tidtabeller preciseras i början av året.

Trafikleder

Största delen av anslaget används till byggande och reparation av trafikleder och dagvattennätet. Leder förnyas och färdigställs bland annat i följande objekt:

  • Biskopsbacken (färdigställande av trafikarrangemangen)
  • Puntusstranden (Metspövägen, Katsevägen, Mjärdvägen och Håvvägen, gång- och cykelvägar)
  • Sandhagen (cykelväg på Lataamo-området på avsnittet Norraleden-Hamnvägen; rörläggning av öppet dike, gång- och cykelvägar på området mellan Fabriksgatan och Kipparihallen)

Saneringsobjekt är bland annat följande:

  • Halkokari (Klyvarevägen, Tackelvägen, Storsegelvägen och Stormastvägen)
  • Heinola (Mästarevägen)
  • Långbrogatan (sanering av Karlebygatan–Hakalaxgatan samt färdigställande på avsnitten Sundet–Karlebygatan och Strandgatan–Storgatan)
  • Leenala (färdigställande av Libecksgatan)

Utöver dessa utförs smärre förbättringsarbeten och fortsätter byte av gatubelysningens kvicksilverlampor till LED-belysning på olika håll i staden. Anslag har reserverats för grundläggande renovering av torget, reparation av Sundets kantstenar och grundläggande reparation av bron på Anders Chydenius gata samt Idrottsparkens utomhusområde.

Parker och grönområden

Under 2024 görs en större grundläggande förbättring av Åsnebryggans lekpark i Halkokari och Tornparken i Hakalax. Också reparationsarbeten i andra parker fortsätter efter behov. Målet är att framför allt förnya fallunderlag under lekredskap.

Konstgården vid Konsthuset Renlund förverkligas med stöd av ett understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Gårdens trafik- och parkeringsarrangemang genomförs med stadens egenfinansieringsandel. Ett litet anslag har reserverats också för iståndsättande av parker och grönområden i centrum.

Tutustu kaupunkirakennelautakunnan päätökseen