Fortsätt till innehållet

Ansökan till småbarnspedagogik på två språk för 5-åringar 12.2–25.2.2024 (språkbad)

Platser till språkbad på svenska och omfattande undervisning på engelska kan nu sökas.

Du kan söka en plats för ett barn född 2019 om du har deltagit 30.1.2024 i infotillfället om undervisning på två språk . Nämnden för undervisning och fostran 16.1.2024 § 7.

De som får en plats ska förbinda sig till undervisning på två språk på daghemmet, i förskolan och senare under årskurs 1–9.

Ansök om plats i första hand med den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik. Välj språkbad på svenska eller småbarnspedagogik på två språk i engelska som verksamhetsform. Om du vill kan du också ange det andra alternativet som andrahandsval i ansökan. Ange datumet då språkbadet börjar (12.8.2024) som önskat startdatum.

Blanketten för ansökan om småbarnspedagogik finns på småbarnspedagogikens webbplats. Bekanta dig också med kriterierna och urvalsprocessen.

Mer information om språkbadsundervisningen: daghemsföreståndare för Pikiruukin päiväkoti Jenni Jokinen, jenni.jokinen@edu.kokkola.fi, tfn 040 488 2860.

Mer information om urvalsprocessen: servicechef inom småbarnspedagogiken Tuija Hakunti, tuija.hakunti@edu.kokkola.fi, tfn 044 780 9102.