Fortsätt till innehållet

Ansökan till språkbad för 5-åringar 14.2–25.2.2022

Språkbad på engelska eller svenska inom småbarnspedagogiken kan ansökas. Du kan ansöka om språkbadsplats för ett barn född 2017. De valda ska förbinda sig till språkbadsundervisningen i daghemmet, förskoleundervisningen och senare i Hollihaan koulu.

Ansök om språkbadsplats i första hand med den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik. Välj språkbad på engelska eller svenska som verksamhetsform. Du kan också om du vill ange det andra språkbadsalternativet som andrahandsval i ansökan. Ange datumet då språkbadet börjar (10.8.2022) som önskat startdatum.

Språkbadsvalet görs senast 14.3.2022. Ett positivt eller negativt beslut om språkbadsplats skickas till vårdnadshavarna vecka 11. Vi rekommenderar att du godkänner mottagande av elektroniska dokument på adressen https://www.suomi.fi/meddelanden. Då får du beslutet för kännedom genast efter att beslutet fattats. Leveranstiden för brevpost är cirka 7 vardagar.

Språkbadsundervisningen ordnas vid språkbadsenheten för 5-åringar på adressen Falandersgatan 4.

Länk till elektronisk ansökan om småbarnspedagogik. Språkbadsansökan som kan skrivas ut finns på småbarnspedagogikens webbplats karleby.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik > Ansökan och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken > Ansökan till språkbad

Bekanta dig med språkbadskriterierna och urvalsprocessen (pdf).