Fortsätt till innehållet

Anvisningar åt dem som arrangerar evenemang under klimatcyklingsveckan

Evenemang kan ordnas av föreningar, företag eller privatpersoner.

Karleby stad, Visit Kokkola och Karlebynejdens Utveckling svarar för den allmänna organisationen, marknadsföringen och informationen samt delvis för ordnandet av det allmänna programmet.

Klimatcyklingsveckans evenemang läggs ut i evenemangskalendern (tapahtumat.kokkola.fi) och därifrån kan de delas vidare till olika kanaler.

Anvisningar till arrangörer

Säkerhet

 • Minst två ledare utses för evenemanget
 • Den planerade rutten och dess uppskattade längd (km) samt eventuella rekommendationer som gäller cykeltyp eller cyklistens kondition anges i beskrivningen av evenemanget
 • Ledarna bär cykelhjälm och reflexväst och deras cyklar har rött bakljus. Samma utrustning rekommenderas för deltagarna.
 • Deltagaren deltar i evenemanget på eget ansvar och arrangörer anger detta i beskrivningen av evenemanget. Evenemangets arrangör eller Karleby stad är inte ansvariga.

Evenemangets innehåll

 • Berätta vilken typ av evenemang det handlar om.
 • Definiera minst programmets och ruttens innehåll, längd och nivå. Berätta också om rekommendationer som gäller cykeltyp och cyklistens kondition.

Är evenemanget avgiftsbelagt?

 • Berätta tydligt om evenemangets prissättning. Evenemanget kan vara gratis eller en liten deltagaravgift kan uppbäras. Arrangören kan också parallellt med evenemanget sälja andra tjänster eller produkter och presentera företagets eller föreningens verksamhet osv.
 • Arrangören svarar för evenemangets / produkternas prissättning och uppbär eventuella avgifter.

Tillstånd och anmälningar

 • Evenemangets tillståndspliktighet granskas från fall till fall. Gör en anmälan om evenemanget via länken nedan. Vid behov tar tillståndsinspektör Tiia Sillanpää kontakt. (tiia.sillanpaa@kokkola.fi, tfn 044 780 9308).

Evenemangets uppgifter ska anmälas senast 8.4.2024 för att evenemanget ska hinna med i den gemensamma marknadsföringen. Anmälan är bindande.

Följande uppgifter ska framgå av anmälan:

 • Arrangör och kontaktuppgifter
 • Tidpunkt (om känd)
 • Programmets innehåll (rutt, längd, svårhetsgrad samt eventuella rekommendationer som gäller målgrupp, dvs. cykeltyp eller cyklist)
 • Uppskattat antal deltagare
 • Eventuella säkerhetsaspekter att beakta (användning av cykelhjälm och rött bakljus rekommenderas)
 • Programmets pris
 •  

  (Valfri bild)

Anmäl dig till evenemanget