Fortsätt till innehållet
konsertti ja yleisöä torilla

Anvisningarna till evenemangsarrangörer har uppdaterats

Karleby stad har tillsammans med olika myndigheter och andra aktörer som anknyter till evenemang uppdaterat Anvisning till evenemangsarrangörer under början av 2023. Anvisningen har publicerats på stadens webbplats www.kokkola.fi/tapahtumaopas. Anvisningen ger råd och tips hur man förbereder och genomför ett lyckat evenemang.

I och med att anvisningen uppdaterades har Karleby stads enheter med anknytning till ordnande av evenemang och olika säkerhetsmyndigheter ökat sitt samarbete. Avsikten är att tjäna olika evenemangsarrangörer genom att utveckla stadens evenemangstjänster och ärenden som anknyter till säkerhet under evenemang. I arbetet deltog bland annat stadens kultur- och tillståndstjänster, infrastrukturplaneringen, byggnadstillsynen, hälsoövervakningen, Karlebynejdens Utveckling KOSEK samt Visit Kokkola, Polisinrättningen i Österbotten, Mellersta Österbottens räddningsverk och Soites förstavårdsservice.

Staden har som mål att möjliggöra och underlätta ordnandet av olika slag av evenemang i Karleby. I samband med uppdateringen av anvisningen för evenemangsarrangörer gjordes också en enkät till aktörer som ordnar evenemang. Svaren på enkäten har beaktats i anvisningens innehåll.

Säkerhetsmyndigheterna i Mellersta Österbotten har börjat samarbeta tätare i och med en arbetsgrupp för säkerhet i samband med evenemang som grundades 2021. Till arbetsgruppen hör representanter för Polisinrättningen i Österbotten, Mellersta Österbottens räddningsverk och Soites förstavårdsservice. Syftet med gruppen är att utveckla säkerheten i samband med evenemang i området under styrning av inrikesministeriet och polisstyrelsen. Säkerhetsmyndigheternas främsta mål är att evenemangen i Mellersta Österbotten också i framtiden ska vara säkra och att evenemangsarrangörerna ska ha tillgång till enhetliga anvisningar.

Anvisningarna till evenemangsarrangörer

Mera info: