Fortsätt till innehållet

Arbetet med att avlägsna sandningskross börjar

Under de närmaste dagarna och veckorna växlar mängden gatudamm med vädret. Särskilt när det är soligt och torrt förekommer damm i luften. Regn och smältvatten minskar på dammet.

I Karleby förbereds rengöringen av gatorna med dammbindning. När dammhalten stiger fuktas gatorna med en svag kalciumkloridlösning. Lösningen håller gatornas yta fuktig en längre tid och minskar att dammet stiger upp i luften. Rengöringen av gatorna och vägarna kan inledas när den stränga nattkölden har gett vika. Rengöringen inleds i stadskärnan, på trafiklederna av klass 1 och 2 och på de vägavsnitt som har mest trafik. Efter det fortsätter arbetet på bostadsområdena.

Gatudamm orsakar irritationssymtom, till exempel snuva, hosta, sträv hals samt klåda och sveda i ögonen. Gatudammet kan försvåra symtomen hos personer med och hjärt- och andningssjukdomar.

Underhåll av gator