Fortsätt till innehållet

Årets cykelpendlare 2024 i Karleby

Till årets cykelpendlare 2024 i Karleby har valts Anja Kivistö, som jobbar vid Umicore Finland Oy. Årets cykelpendlare valdes för fjortonde gången.

Anja jobbar som apparatspecialist i laboratoriet vid Umicore i Karleby. Anja har cyklat till arbetsplatsen i 44 år. Hon började arbeta vid Umicore i januari 1980 och har alltsedan dess cyklat till industriområdet i ur och skur.

Det inkom rekordmånga, hela 66 förslag till året cykelpendlare. Några personer föreslogs flera gånger, men det inkom också många enstaka förslag på kandidater. Vi kan därför dra den positiva slutsatsen att vi har många cykelpendlare i Karleby. Det gavs mycket fina motiveringar till alla förslag, vilket inte underlättade valet. I år föll valet bland de goda kandidaterna på Anja Kivistö.

En av Anjas arbetskamrater skrev så här: ”Jag har jobbat med Anja i nästan 30 år och hon cyklar ALLTID! Sommar som vinter. När det är varmt, kallt eller stormar. Hon klagar aldrig över vädret, utan anser att det alltid är cykelväder.”

Anja anser att cykling är en bra motionsform som hjälper att reglera vikten hos en som gillar godsaker. Cyklapendling är enligt Anja ett bra sätt att få frisk luft på morgonen och eftermiddagen, trots att avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen är ca 6 km och hon måste vara på arbetsplatsen klockan sex på morgonen.
En cykelpendlare känner man igen på leendet!