Fortsätt till innehållet

Avgöranden har träffats angående konkurrensutsättningen av lufttrafiken vid fem regionflygplatser

Transport- och kommunikationsverket Traficom har träffat avgöranden angående lufttrafiken vid fem regionflygplatser i anslutning till ett offentligt anbudsförfarande.

Regelbundna linjeflyg konkurrensutsattes för flygförbindelserna mellan Helsingfors och Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby flygplatser. Tidpunkten för när flygen börjar opereras fastställs med dem som vunnit anbudsförfarandet med beaktande av den rådande situationen med covid-19-pandemin samt landskapens behov. Grunden för avgörandet av konkurrensutsättningen var priset bland alla anbudsgivare som uppfyllde kraven som ställts i anbudsförfrågan.

En anbudsgivare måste uteslutas fullständigt och därtill uppfylldes förutsättningarna inte i fråga om en rutt i ett företags anbud. Varje rutt fick minst två anbud som uppfyllde kraven i anbudsförfrågan. Avtalsförhandlingarna inleds omedelbart efter upphandlingsbeslutet och avsikten är att förhandlingarna slutförs så snart som möjligt.

De anbudsgivare som vann anbudet:

Joensuu – Helsingfors – Amapola Flyg AB

Jyväskylä – Helsingfors – NyxAir OÜ

Kajana – Helsingfors – A/S “Raf-Avia”

Kemi – Karleby – Helsingfors – NyxAir OÜ

Anslaget på 11,5 miljoner euro som staten beviljade räckte inte helt till att på alla förbindelser täcka servicenivån som förutsattes i anbudsförfrågan. En lösning kunde dock hittas för att öka anslaget och säkerställa att verksamheten fortsätter på flygförbindelserna. Traficom följer aktivt i samarbete med landskapen hur coronaläget eventuellt påverkar inledandet av lufttrafiken och meddelar senare tidpunkten för när flygen börjar opereras.

”Vi nöjda med att denna del av konkurrensutsättningen har slutförts och att vi nu känner till att den nya operatören är NyxAir. Vi väntar på mer exakta tidtabeller och information om när flygen börjar”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.